חומר תכנוני

שאלות ותשובות של משפחות:

*בשרטוט הראשוני של המגרשים הופיעה מסלעה בגבול שבין המגרשים ובas made היא לא מופיעה (גם לא בשטח). האם מתוכננת שם מסלעה?

במקומות שבהם סומנו מסלעות בתוכנית הפיתוח-הקיבוץ מתכנן לבצע את המסלעות בשלב הפיתוח לאחר או לקראת סיום הבנייה.

*האם ניתן להציב מחסן בחוץ בגינה ?

לצפיה בהגדרות תב”ע רמת דוד בנושא מחסנים לחצו כאן

*מה סטטוס של שיוך המגרשים?

לפי הערכות יוני יולי 2020 יתקבלו שמאויות למגרשים ממנהל מקרקרעי ישראל.

*אילו מסמכים ותכניות יש להעביר לוועדת תכנון על מנת לקדם את קבלת אישורה לתכנון?
שלב ראשון: הגשת עותק 1 מודפס של גרמושקה – לבדיקת אדריכאל הקיבוץ (ערן מייבל)

שלב שני: לאחר אישור האדריכאל – דיון בועדת תיכנון.

שלב שלישי: תלית פרוגרמה על לוח המודעות.

שלב רביעי: השלמת טפסים והסכמים לקיבוץ:

א. קריאת תקנון בניה פרטית – לצפיה לחץ כאן

ב. חתימה על מסמך – הסכם בניה פרטית – לצפיה לחצו כאן

ג. החתמת השכנים על אישור תכנית הבניה (גרמושקה) – טופס החתמת שכנים. לצפיה בטופס לחצו כאן.

שלב חמישי: אישור ועדת תכנון.

———————————————————-

שלב שישי: הכנת החומרים למנהל מקרקעי ישראל (רמ”י)

1.הגשת 3 גרמושקות

2. חתימה על טופס הצהרת עורך הבקשה לרמ”י – לצפיה לחצו כאן

3. כתב התחייבות- הצהרת חבר – לצפיה לחצו כאן

4. כתב התחיבות – הצהרת קיבוץ – לצפיה לחצו כאן

5. הבאת ערבות בנקאית לרמ”י על סך 50 אלף ש”ח

לאחר הגשת כל הטפסים הנ”ל עו”ד הקיבוץ מחתים את רמ”י על הגרמושקה.

פתיחת בקשה להיתר בועדת התכנון היזרעאלים – רק לאחר חתימת הקיבוץ ורמ”י.התחברות אל האתר
דילוג לתוכן