חזון הישוב

תמצית החזון (מתוך חוברת חזון קיבוץ רמת דוד, אוקטובר 2013)

קיבוץ רמת דוד הינו קהילה שיתופית המושתתת על מורשת העבר, ערכים משותפים וחזון משותף, תוך התאמת אורחות החיים למציאות המשתנה.

חברי הקהילה שואפים לאזן בין צרכי הפרט לצרכי הקיבוץ וערבות הדדית ממוסדת במודל של קיבוץ מתחדש המקנה לחבריו מרחב ועצמאות בניהול חייהם האישיים.

רמת דוד הוא מקום בו מקדמים ומשמרים ערכים של כבוד הדדי, רגישות ואכפתיות הכלה וקבלה של האחר והשונה.

ערכים אלה ואחרים הם חלק מהשיח החברתי והציבורי ביישוב.

שיח זה בא לידי ביטוי בכך שהחברים נוטלים חלק פעיל בעיצוב אורחות חייהם, בתהליכי תכנון ושינוי.

רמת דוד רואה בכל חבריה שותפים בתהליכי קבלת ההחלטות בכל תחומי החיים.

רמת דוד הינו יישוב לדורות, כלומר – הקיבוץ מהווה ביתם של חבריו כל ימי חייהם בו יחיו את חייהם תוך שאיפה ליצירת חיי קהילה בין-דורית אשר חבריה תורמים מיכולותיהם ומקבלים מכוחה ומחוסנה.

מערכת החינוך ברמת דוד הינה באחריות הקהילה. המערכת מקבלת מקום מרכזי בחיי הקהילה ומוסדותיה, בהתייחסותם אליה (ערכית, כלכלית ותרבותית) ותורמת לבניית הקהילה. מערכת החינוך מחנכת לאחריות אישית, ערבות הדדית, תרומה לקהילה ולחברה מתוך תחושת שייכות וכבוד לאדם ולסביבה.

תרבות המקום מושתתת על זהות קיבוצית, יהודית, חילונית ופלורליסטיות.

רמת דוד שומרת על האופי החקלאי של האגודה מתוך הכרה בחשיבותו כנכס אסטרטגי למעמדו של הקיבוץ במדינה ובחשיבות גורמי הייצור שלו.

החיים בקיבוץ מתנהלים על פי עקרונות של פיתוח בר קיימא- פיתוח העונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם – בתחום הסביבתי, הכלכלי והחברתי.

חברי הקיבוץ הם הריבון בשטח הקיבוץ, וחזותו משקפת את תפיסת הקהילה כפי שהם רואים אותה.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן