סיכום ישיבה ועדת נוי 22.6

 

סיכום ישיבה ועדת נוי – 22.06.2021

משתתפים – אביב מן, ליאור שבתאי, אביב בארי, רועי בירן, רותם וקס, עדי קליגר.

1. פרויקט סיפורי עצים

התחלנו בגיבושרשימת עצים בקיבוץ בעלי סיפור מיוחד או בעלי מופע מרשים.

רותם הציגה את המצגת שהוכנה ונמצאת בארכיון.

הכוונה היא שליד העצים יוצבו שלטים ובהם ייכתב סיפור העץ או שם העץ ומידע מעניין על הסוג או על עצים בכלל. תישקל האפשרות להדפיס גםברקוד שיהיה על כל שלט אשר יפנה לדף באתר הקיבוץ, או כל מקום מתאים אחר ברשת ששם יורחב המידע, כגון תמונות היסטוריות של העץ.

יהיה צריך לבדוק את נושא הברקוד (סוג המידע, אופן השמירה שלו וכו’), הדפסת השלטים והצבתם.

קידום הנושא – באחריות אביב בארי ורותם

2. שימוש/טיפוח שצ”פים ע”י חברים

בהמשך לדיונים קודמים, גובשו טופס ונהלים, אשר מובאים לאישור ההנהלה:

3. טופס חתימה על שימוש בשצ”פים

נערך דיון על ניסוח הטופס.

בכל בקשה לשימוש בשצ”פ יהיה דיון לגופו. קיימים שצפים משמעותיים שלמרות שעדיין לא פותחו הקיבוץ מעוניין לפתח אותם ולהשאיר אותם באחריותו.

4. נוהל אכיפת שימוש בשצ”פים:

  1. החבר מגיש בקשה לטיפוח שצ”פ – הבקשה מובאת לאישור ועדת נוי וועדת תכנון.
  2. במידה ואושר – חבר חותם על המסמך לפני שהחל להשתמש בו. זאת כולל החתמת שכנים במידה ונדרש.
  3. במידה ומתבצע בשטח פיתוח בניגוד למוסכם החבר יקבל פנייה ממנהל קהילה/רכז ועדת תכנון להסדיר את המקום כפי שהוסכם.
  4. באם הנושא לא הוסדר יערך ברור בועדת תכנון בשיתוף צוות נוי (על החלטה ניתן לערר להנהלת הקיבוץ)
  5. במידה וכל הצעדים שננקטו לא עזרו, הקיבוץ יגיש תלונה בפיקוח של הועדה המקומית.

5. נוהל פניה במקרה של בניה/חסימה של שטח ציבורי:

  1. לאחר שהתגלתה הבניה יפנה גורם מוסמך מטעם הקיבוץ: מנהל קהילה/מרכז ו. תכנון /מפקח מטעם הקיבוץ, לבונה ויידרוש לפנות את הבניה/פיתוח.
  2. במידה וזה לא יפונה יתקיים ברור בועדת תכנון/הנהלת הקיבוץ.
  3. במידה וכל הצעדים שננקטו לא עזרו, הקיבוץ יגיש תלונה בפיקוח של הועדה המקומית.

6. סוללה בשכונת הבוסתן והסוללה המזרחית

קבלנים הונחו לשפוך את העפר בהמשך הסוללה ולאחר מכן גם להגביה אותה, בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה.

מציעים שבמידה ויש עודפי עפר רצוי להגביה גם את הסוללה המזרחית, לשיפור ההגנה האקוסטית לבתי המגורים הנמצאים בקרבת הכביש.

בסיום פיתוח הסוללה יש לקדם במהירות פיתוח וגינון עליה וסביבה.

רשמו: עדי קליגר, אביב בארי

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן