עדכונים בנושא הנהלת רפת פעילה

הגדרת תפקיד הנהלת רפת פעילה – אוגוסט 2021

הרכב ההנהלה : מנהל עסקי ,מנהל הרפת ,נציג הנהלת אחזקות (רועי רבן) ,רכז אזורי התארגנות הרפת ,איש מקצוע

יו”ר הקיבוץ – מוזמן קבוע

ישיבות ההנהלה – יתקיימו לפחות פעם ברבעון

סמכות ההנהלה – גוף מקצועי הנותן המלצות מקצועיות להנהלת אחזקות לטובת קבלת החלטות.

תפקידי ההנהלה : 1. מעקב מקצועי אחרי תוצאות הרפת

2. המלצה להנהלה להשקעות וסדרי עדיפות להשקעות ברפת

3. בחינת הדוחות רבעוניים כלכליים הצעות לשיפור ומעקב אחרי ביצוע

4. ליווי ותמיכה של מנהל הרפת

5. מעורבות בהכנת תקציב/תכנית רב שנתית.

6. מעורבות בהכנת תקציב שנתי ובקרה על ביצוע מול תקציב.

7. מעורבות ומידע על התנהלות השוטפת ( באחריות מ הרפת )

מינוי ע”י הנהלת האחזקות.

מנהל הפורום : מנהל העסקים .

קדנציה: מינוי מקצועי , אין קדנציה.

בנוסף -אנו מבקשים מחברות קיבוץ המעוניינות ורוצות להיות חברות בהנהלה הפעילה של הרפת

להודיע על כך לרותם עד סוף אוגוסט 21.

אני מאד אשמח אם תצטרפנה להנהלה.

מדובר בכ4-6 ישיבות בשנה והם יתקיימו בשעות היום

הצעה להנהלת רפת רמת דוד

  1. רועי צורגיל – מנהל רפת רמת דוד
  2. זיו בן ארי – רכז התארגנות הרפת עמק יזרעאל
  3. רועי רבן – נציג הנהלת אחזקות
  4. זיו אטד – מנהל רפת נעמן שנים רבות ,יו”ר רפת נטופה
  5. מיכאל קישון – מנהל עסקים

מוזמן קבוע – מיכה טיסר – יו”ר רמת דוד

בברכה,

מיכאל קישוןהגדרת תפקיד הנהלת רפת פעילה
הצעה שמית להנהלת הרפת

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן