פירוט תשלומים

פירוט תשלומים חודשיים לשנת 2019

התשלוםתעריף חודשי 2019
ארנונה למגורים (לפי צו ארנונה)למ”ר 2.318 ש”ח
מס ועד מקומי (לפי צו ארנונה)למ”ר 2.076 ש”ח

אגרת קהילה לבית (עד 100 מ”ר)

למ”ר 2.672 ש”ח
אגרת קהילה לחברלחבר 283 ש”ח, פנסיונר לא עובד 241 ש”ח, פנסיונר חלקי 262 ש”ח
מס איזון (בהתאם לגובה שכר נטו משפחתי)

מדרגות מצטברות של 5 ש”ח לכל 1000 ש”ח מעל רשת הביטחון.

מחושב מצטבר שנתי ומוגבל עד ל 300 ש”ח

חשמל (קוט”ש)לפי תעריף רשות החשמל לצריכה ביתית
מיםלפי תעריף רשות המים
ביובלפי תעריף רשות המים
סבסוד תשלומי הוריםסבסוד של 25%
מחיר לק”ממחיר ק”מ לחבר 1.54 ש”ח. מחיר ק”מ לענפים 2.03 ש”ח
ביטוח בריאות הראל35 ש”ח למבוגר
ביטוח נטלי (שר”פ)לחבר 9 ש”ח
ביטוח שיניים (ביטוח פנימי)למבוגר 60 ש”ח. לילד 25 ש”ח מכיתה ז’ עד סיום צבא.
טיפולי שיניים

השתתפות החבר ב 40% בטיפולים בקיבוץ

השתתפות החבר ב 50% בטיפולים מחוץ לקיבוץ (עבודות מעבדה, צילומי שיניים במכון חיצוני וכו)

טיפול אורטודנטימצטרפים חדשים יהנו מהשתתפות בטיפול אורטודנטי רק לאחר שנתים בהן יהיו מבוטחים
חיבור ליס70 ש”ח לבית
תשתית תקשורת20 ש”ח לבית

התשלומים המוניציפאליים מיועדים לנוי, אחזקת מבני ציבור, מזכירות הישוב, תאורת חצר, אחזקת שבילים וכבישים, פינוי גזם, בית העלמין, תרבות,

חלק מהרווחה, מועדון נוער, שמירה וביטחון ובטיחות.

תשלומי אגרת הקהילה מיועדים למימון הנהלת חשבונות, ניהול הקהילה, השתתפות בהוצאות חינוך (25%), ארכיון הקיבוץ, ספריה וספריית ילדים,

רווחה, בריאות והשתתפות בתרופות מעל 100 ₪ לחבר לחודש, ביטוח סיעוד וביטוח בריאות משלים (מעבר למושלם), ביטוח מבנים ותכולה,

אחזקת בריכת שחייה, שי לחג לפנסיונרים ולמוגבלים.

תשלומי מס האיזון משלמים השלמה לרשת בטחון לנכים ומוגבלים והשלמת ביטוח אובדן כושר לחברים שלא היה ניתן לכלול אותם בביטוח אובדן כושר

בעת פתיחת הפוליסה.

הפעילות העסקית של הקיבוץ מממנת פנסיה תקציבית בכ-1,050,000 בשנה. היתרה משולמת מקרנות פנסיה חיצוניות. בנוסף משלמת הפעילות

העסקית השקעות בתשתיות הקהילה.

מס איזון

נטל המס מחולק באופן הבא:

א. מי שהכנסתו עברה את הסכום החיב במס (הכנסה נטו גדולה מרשת הבטחון) ישלם סכום מינימום של 30 ש”ח

ב. סכום המס המקסימלי יוגבל ל 300 ש”ח לחודש.

ג. בסוף השנה, אם יהיו עודפי גבייה מול השימוש הם לא יועברו לתקציב הכללי של הקהילה, אלא יוחזרו לחברים, באופן יחסי לסכומים שנגבו מהם.

יעודים (קיימים) למס איזון:

1.השלמת הכנסה לרשת הביטחון לנכים ומוגבלים

2. השלמת אובדן כושר עבודה לחברים (במקרים מיוחדים)

3. עזרה סוציאלית – לפי שיקול דעת של וועדת פרט.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן