פנסיה

תקנון פנסיה חדש לקיבוץ

למה בעצם תקנון פנסיה חדש?

החיסכון הפנסיוני הוא נושא בעל חשיבות גדולה לכל אחד ואחת מאיתנו, אך בקיבוץ יש לו משמעויות נוספות, בשל הערבות ההדדית בין החברים. בהתאם לחוק, הערבות ההדדית בין החברים בתקופת הפנסיה (רשת ביטחון פנסיונית) רחבה יותר מאשר בתקופת העבודה, ויש לכך השלכות משמעותיות על כלל החברים.

בשל השינויים שעובר הקיבוץ בשנים האחרונות, ובפרט קליטה של חברים צעירים, ההסדר הקיים כבר אינו נותן מענה מתאים, ויש צורך לעדכנו, כך שיגן הן על הפנסיונרים והן על כלל חברי הקיבוץ.

מטרת השינוי

הסדרת תקנון פנסיה שלם, שמסדיר זכויות וחובות פנסיוניות לכל החברים המלאים בקיבוץ – חדשים וותיקים.

עקרונות התקנון החדש:

  • הסדרת תקנון פנסיה שלם – ההסדר הקיים בקיבוץ מורכב מאוסף של החלטות ונהגים בנושא פנסיה, שהתקבלו בפורומים שונים ובשנים שונות. התקנון החדש יהיה מסמך משפטי שמקיף ומסדיר את כל ההיבטים של נושא הפנסיה בקיבוץ.
  • הסדרת חובות וזכויות פנסיוניות לכלל החברים המלאים – במצב הקיים הוסדרו זכויות פנסיוניות לחברים הוותיקים בלבד. התקנון החדש מקיף את כל חברי הקיבוץ, ונותן מענה לקבוצות השונות – ותיקים/חדשים/מבוגרים/צעירים.
  • שמירת ההסדר הקיים לחברים ותיקים בני 60 ומעלה – התקנון החדש שומר על ההסדר הקיים עבור פנסיונרים וחברים שצפויים לצאת לפנסיה בשנים הקרובות.
  • חובת הפקדה לכלל החברים – קביעת חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני שתחול על כל החברים בגיל העבודה, ולצידה מנגנון קיזוז מרשת הביטחון הפנסיונית במקרים של אי הפקדה או משיכת מקורות פנסיוניים (לרבות כספי פיצויים).
  • מנגנון ליווי שוטף לחברים – עריכת פגישות אישיות תקופתיות עם חברי הקיבוץ בגילאי העבודה, על מנת לסייע לחברים לנהל את החיסכון הפנסיוני האישי ביחס להחלטות הקיבוץ.

סיכום התהליך שנערך:

  • במהלך יולי/אוגוסט 2019 נערכו מפגשי שיתוף ציבור בנושא תקנון הפנסיה החדש. מטרת המפגשים הייתה לתת רקע כללי בנושא הפנסיה בקיבוץ, ולהציג את עיקרי התקנון המוצע. בגלל מורכבות הנושא, המפגשים נערכו בקבוצות קטנות, בהתאם לגיל ולוותק החברות בקיבוץ, כך שבכל קבוצה ניתן היה להתמקד בנושאים הרלוונטיים לה.
  • המצגות מהמפגשים הועלו לאתר האינטרנט של הקיבוץ ויעמדו לרשות החברים, כולל גם צילום וידאו של אחד המפגשים.
  • ההערות שהעלו חברים במפגשים נבחנו על ידי צוות פנסיה, ורובן הוטמעו בתקנון החדש.
  • התקנון המעודכן אושר בהנהלת הקיבוץ
  • ביום שני הקרוב, 25/11, תיערך אסיפה בה יוצגו עיקרי התקנון על ידי עו”ד יואב שימשי ולאחריה יובא התקנון להצבעה בקלפי.

אנו מזמינים את כל החברים לעיין בחומרים ולהשתתף באסיפה, כך תוכלו להבין לעומק את התקנון ואת משמעויותיו על חיי היום יום של כל אחד ממכם.

בברכה,

צוות פנסיה

 
 
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן