פרוטוקולים הנהלת אחזקות 1+4 – ינואר ופברואר 2021

לחברים שלום,

להלן פרוטוקולים של הנהלת אחזקות מספרים 1+4

פרוטוקולים של הנהלת אחזקות מספר 2+3 – הינם משותפים להנהלת הקהילה ועלו תחת פרוטוקולים של הנהלת הקיבוץ מספר 4+5

כדאי לקרוא עליכם ללחוץ על מספר הפרוטוקול:

פרוטוקול מספר 1פרוטוקול מספר 4 - מתאריך 15.2.21
פרוטוקול מספר 1 - מתאריך 25.1.21
– מתאריך 25.1.21

פרוטוקול מספר 4 – מתאריך 15.2.21

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן