פרוטוקולים הנהלת אחזקות 15+16 – דצמבר 2020

להלן פרוטוקולים של הנהלת אחזקות מספרים 15+ 16

כדאי לקרוא עליכם ללחוץ על מספר הפרוטוקול:

פרוטוקול מספר 15 – מתאריך 7.12.20

פרוטוקול מספר 16 – מתאריך 16.12.20

פרוטוקול מספר 16 - מתאריך 16.12.20
פרוטוקול מספר 15 - מתאריך 7.12.20
לחברים שלום,

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן