פרוטוקול אסיפה כללית 1/9/2015

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 6

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 1/9/2015.

מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 250.

מספר חברי האגודה הנוכחים באספה: 24 .

יו”ר האספה: יוספי דגני.

מזכירת האסיפה: תרצה שפיץ.

על סדר היום: הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2014 .

החלטות:

  1. אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2014

דוחות כספיים הוצגו ע”י רו”ח עוזי רטנר.

החלטה: דוחות כספיים לשנת 2014 אושרו.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן