פרוטוקול אסיפה כללית 17/8/15

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים 3658700

תאריך האסיפה: 17/8/2015

מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 250.

מספר חברי האגודה הנוכחים באספה: 27 .

יו”ר האספה: יוספי דגני.

מזכירת האסיפה: תרצה שפיץ.

על סדר היום: עדכון חוברת שיוך הדירות

החלטות:

1.אושרו העדכונים המוצעים למעט 2 סעיפים שהוחלט להוריד:

סעיף 10.11 – בנושא החברים הסיעודיים .נאמר שהחלטות בנושא זה ייעשו במסגרת רשת הביטחון למצבי סיעוד – תקנון שאמור להגיע לאספה באוקטובר.

סעיף 14.10 – בנושא החזקת זכויות ביותר ממגרש אחד בקיבוץ על ידי חבר קיבוץ– לאור המשמעות הרחבה של הסעיף ביחסים שבין זכויות הפרט לזכויות הקהילה כפי שהוצג באספה, הוחלט להביא דיון חוזר לאספה ולהצבעה בקלפי הקרוב.

2. הוחלט להעביר את העדכונים המוצעים לחוברת שיוך הדירות לאישור הקלפי.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן