פרוטוקול אסיפה כללית 18/1/16

פרוטוקול אסיפה 18/1/2016

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 1

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 18/1/2016.

מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 248.

מספר חברי האגודה הנוכחים באספה: 18.

יו”ר האספה: יוספי דגני.

מזכיר האסיפה: תרצה שפיץ.

על סדר היום:

  1. הצגת מועמדים לתפקיד אחראי/ת תפעול טכני של שיוך הדירות.
  2. אישור תקציב 2016 עסקים וקהילה.
  3. עדכון: השוואת זכויות החברים בדירות המגורים בתקופת הביניים

מצ”ב עדכון.

החלטות:

סעיף מס’ 1: הצגת מועמדים לתפקיד אחראי/ת תפעול טכני של שיוך הדירות.

המועמדים: עופרי זוטא, חיים שטיין, חנה קנריק.

החלטה: אושרה העברת המועמדים לאישור בקלפי.

סעיף מס’ 2: אישור תקציב 2016 עסקים וקהילה (מצ”ב) .

ב.1- סוכם שרק לאחר שיהיה סיכום 2015 , הנהלת הקיבוץ תתייחס לצרכי

ההשקעות בקהילה, זאת לאור העובדה כי תקציב הקהילה מסיים בשנים

האחרונות, בגרעון גדול.

ב.2- לגבי השר”פ – צויין כי חברים שאינם מעונינים להיות יותר בביטוח זה,

יכולים להודיע על כך בכתב (לתרצה שפיץ) והם יוסרו מרשימת חיוב

החברים החודשית בקיבוץ.

ב.3- לגבי מרפאת השיניים צוין כי מחירון הטיפולים צריך להיות גם לעיני

החברים המטופלים – במרפאת השיניים.

החלטה:

  1. אושר תקציב עסקים 2016.
  2. אושר תקציב קהילה 2016.
  3. להשקעות בקהילה אושרה רק מסגרת התקציב – 400,00 ₪

(המקור: מהעסקים).

סעיף מס’ 3: עדכון: השוואת זכויות החברים בדירות המגורים בתקופת הביניים

נעשה תיקון קטן אחד בנוסח המסמך, בסעיף 2.ג :

הנחה על תשלום מזומן תהיה למשך 6 חודשים החל ממועד החתימה

על ההסכם ולא החל מ- 1/1/2016 .

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן