פרוטוקול הנהלה משותפת מס 19 – 10/10

הנדון: פרוטוקול הנהלות משותפות

ועד הנהלה מס’19/21 מתאריך 10.10.2021

הנהלת אחזקות מס’ 12/2021 10.10.2021

חלקית בזום

נוכחים כללי: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן.

נוכחים הנהלת אחזקות: מרטין אטקינס, אורה פלד נקש, רועי רבן, שרון ורדי, שי אלג’ם. מיכל חליוא

חסרים הנהלת אחזקות: דן ברוזה, דני אדלשטיין, חנן רבן, ,

נוכחים הנהלת קיבוץ: איילת מילר, דני יניב, שוקי זינגר

חסרים הנהלת קיבוץ: רונן בריל, גלי ארדמן וויס, שירי שטיין, טלי מור, דנה קושניר.

נוכחים נוספים: אמיר נוביק – יועץ השקעות .

סדר היום:

 1. מדיניות השקעות פיננסיות רמת דוד.
 2. תוכנית עבודה רב שנתית רמת דוד.

דיון והחלטות:

 1. מדיניות השקעות פיננסיות רמת דוד – נוכח אמיר נוביק
 1. במסגרת סדנת השקעות הוחלט על השקעות פיננסיות ופיזיות.
 2. נכון להיום, הכסף הנזיל מופקד בפקדונות בעלות תשואה נמוכה מאוד.
 3. מטרת הדיון הינה להגדיר את המנגנון והמסגרת להשקעת הכסף לטובת הגדלת התשואה.

מהלך הדיון

 1. הקיבוץ מנהל 4 סוגי חסכונות:
 1. פנסיות
 2. שיוך דירות
 3. מס הכנסה וסגירת שומות
 4. שוטף קהילה ועסקים
 1. מדיניות מומלצת לניהול הכסף הקיים מפורטת במסמך מדיניות מצורף שאושר בצוות כספים. להלן עקרי המסמך:
 1. כספי תקציבי חברים – פקדון שקלי
 2. פנסיה תקציבית – פקדון שקלי
 3. שוק ההון (עם נזילות מיידית) – עד 70% מהכספים. באישור צוות כספים.
 4. אפיק אלטרנטיבי שוק ההון (נזילות משתנה) – עד מקס’ 30% מהכספים. באישור צוות כספים
 5. ייזום הון עצמי להשקעות בצמיחה והזדמנויות – עד 25% מהכספים ובאישור הנהלה רלוונטית.
 1. במסגרת הדיון הוצגו הקריטריונים השונים להשקעות שיוגדרו לחברות המנהלות את תיקי השקעות של הקיבוץ.
 2. צרכים מידיים:
 1. שיוך דירות: כ 13 מש”ח ברוטו.
 2. מס הכנסה: סגירת שומות 6 מש”ח
 3. השקעות נוספות:– כ-10 מש”ח.
 4. צפי בשנתיים הקרובות כ- 20 מש”ח

סיכום והמלצות

 1. העברת מספר קרנות להשקעה אלטרנטיבית בתשואה שנתית ממוצעת של כ- 7.5%. סה”כ כ- 16% מס”כ הכסף הקיים.
 2. הכסף המיועד לשיוך, להשקיע אותו בשוק ההון באפיק נזיל ביעד תשואה שנתי ממוצע של כ- 4%. סה”כ כ- 70% מהכסף הקיים.
 3. לטובת הזדמנויות ביזמות ועסקים ייבחן אפיק המימון.

החלטה:

 1. המדיניות להשקעות פיננסיות – מאושרת.
 2. עלתה הצעה לבחון להרחיב את צוות הכספים לחברים נוספים בקיבוץ בעלי ידע מתאים.
 3. נדרש להציג את דיווח ההשקעות הפיננסיות בדוחות הרבעוניים לחברי ההנהלות.
 1. תוכנית עבודה רב שנתית לקיבוץ רמת דוד
 1. במסגרת כניסתו של יו”ר הקיבוץ לתפקיד, מוצגת תוכנית העבודה המומלצת.
 2. עקרונות:
 1. סיום שיוך הדירות והמשך הצמיחה הדמוגרפי תוך הצגת התהליך בצורה שקופה לציבור עם מטרות ותועלות חברתיות , קהילתיות וכלכליות.
 2. בחינת חוברת אורחות החיים ועדכון ההחלטות שנוספו במידה ונדרש.
 3. מיצוי המקורות מהעסקים לטווח קצר וארוך כדוגמת משאב ההון הקיים באגודה, השקעות פיננסיות, מיזמי אנרגיה, בית סיעודי ועוד. כל זאת תוך התייעלות בתקורה ובהנהלת החשבונות.
 4. הגדלת ההכנסות ממיזמים נוספים בתחום החקלאות בתוך קיבוץ רמת דוד כדי ליצור תעסוקה והשקעה בנדל”ן בתחומי הקיבוץ.
 5. בקרה תמחירית, פיננסית ותקציבית כולל דו”ח גבייה ובקרה על כלל המערכות וההשקעות.
 6. קידום פעילות חברתית וערכית בקהילה.
 1. אתגרים צפויים:
 1. רווח מהעסקים של כ- 5 מש”ח בשנה.
 2. שדרוג והשוואת תשתיות בכלל הקיבוץ ואיכות שירותים גבוהה שתגיע ע”י הגדלת מספר החברים וניהול הצמיחה הדמוגרפית באופן חברתי וכלכלי.
 3. שיוך דירות וההתמודדות עם עלויות הקרקע.
 4. הפרדת המשק והקהילה וכל סקטור יתנהל ממקורותיו.

סיכום

 1. חזון היו”ר משקף את ההשקעה והמיקוד הנדרש בתחומים רבים בקיבוץ שיאפשרו שיפור המצב הכלכלי וישמרו את המצב החברתי הטוב.
 2. נדרש להוסיף יעד לבקרה על משכורות ומכרזים בתוך הקיבוץ.
 3. צוות ההנהלות תומך בתוכנית העבודה המוצעת ויילווה את יו”ר הקיבוץ למימוש החזון והצעדת הקיבוץ קדימה.

רשם: שי אלג’ם

מאשרים: מיכאל קישון

אביב מן

מיכה טיסרפרוטוקול הנהלה משותפת הנהלה מתאריך 10.10

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן