פרוטוקול הנהלה משותפת מס 21 – 7.11

הנדון: פרוטוקול הנהלת קבוץ בהנהלות משותפות מס’ 21/2021 7.11.2021

נוכחים כללי: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן.

נוכחים הנהלת אחזקות: חנן רבן, מרטין אטקינס, מיכל חליוא, דני אדלשטיין, רועי רבן, שרון ורדי, שי אלג’ם , דן ברוזה, אורה פלד נקש.

חסרים הנהלת אחזקות:

נוכחים הנהלת קיבוץ: שירי שטיין, איילת מילר, שוקי זינגר, טלי מור.

חסרים הנהלת קיבוץ: רונן בריל, גלי ארדמן וויס, דנה קושניר, דני יניב.

נוכחים ועדת תכנון: ליאור שבתאי

חסרים ועדת תכנון: גלית פליישר ,עדי קליגר ,עמית זינגר, תמיר אדלשטיין

נוכחים נוספים: גדי ביתן – שותף בגורן העמק.

סדר היום:

 1. מחסן גרעינים – המלצת ההנהלות לאספת הקיבוץ לאישור הקמת מחסן הגרעינים בשותפות עם גורן העמק.
 2. בחירת רוני למנהלת המרכולית
 3. בחירת מיכל חליוה למנהלת הכספים
 4. נושאים אישיים
 5. דיווח על חייבים נוספים.
 6. שיוך דירות- רשימות האכסל

דיון והחלטות:

 1. מחסן גרעינים – נוכח גדי ביתן
 1. במסגרת דיונים קודמים בהנהלות, אושר לבחון השקעה בפרויקט מחסן גרעינים בשטחו הדרומי של הקיבוץ.
 2. מטרת הדיון הינה לאשר את מיזם מחסן הגרעינים ולהמליץ לאספת הקיבוץ להמשיך בפעילות ממוקדת לחתימה על חוזה בין הצדדים.

מהלך הדיון

 1. המיזם הינו בניה ותפעול מחסן גרעינים בשטח הדרומי של הקיבוץ בשיתוף “גורן העמק”. החוזה הינו ל- 25 שנה כאשר הקיבוץ מחזיק ב- 50% מהמיזם והקרקע נשארת בבעלות הקיבוץ. לאחר 25 שנה הקרקע והמבונים חוזרים לקבוץ.
 2. ההשקעה של הקיבוץ בפרויקט הינה עד 7.35 מש”ח לבנית חלק מהתשתיות כאשר “גורן העמק” משקיע כ- 30 מש”ח בפרויקט כולל הקמת המבנים וחלקם בתשתיות. “גורן העמק” יישא כל עלות מעבר ל- 7.35 מש”ח.
 3. היוון קרקע – מבוצעת פעילות להגדיר את מחסן הגרעינים כמבנה חקלאי ולא לשלם דמי היוון לקרקע. עם זאת, ייתכן ונדרש או נחליט שכדאי לבצע היוון לקרקע ולאפשר להסב את מחסן הגרעינים לפעילות אחרת בעתיד, בעלות של כ- 7 מש”ח.
 4. צפי רווח נקי לקיבוץ הינו כ- 1.9 מש”ח כאשר לצורך החישובים נלקח רווח שמרני של כ- 1.5 מש”ח (כיוון שהרווח תלוי בכמות האחסון). החזר ההשקעה כתלות בהיוון הקרקע הינו כ- 4-9 שנים. כאמור שימושים נוספים כגון אחסון חומרים נוספים ומערכות סולאריות יתרמו לרווחיות ויקצרו את החזר ההשקעה.
 5. שעות העבודה למשאיות בהסכם הינה 07:00-17:00, חמישה ימים בשבוע כאשר בחודשי העומס (חודשיים בשנה) תנועת המשאיות תהיה עד שעה 19:00 והצפי לתנועת 40-30 משאיות ביום.
 6. ייעוד התכנוני של השטח הינו למבני משק ( לולים, רפתות, סככות חקלאיות וכו’) , כיום משמש השטח לגידולי גד”ש ברווחיות נמוכה מאוד. יש חשיבות לנצל את הקרקע לטובת מטרות רווחיות יותר.
 7. הפרעות סביבתיות:
  1. ריחות/זיהום – לאור ניסיון באתרים אחרים, אין הפרעות חריגות כגון ריחות או זיהומים.
  2. הסתרה – המבנה הינו נמוך יחסית לקיבוץ.
  3. יונים/ציפורים – תופעה לא חריגה אל מול המצב הקיים של שדה תבואה ואף נמוכה מהכמות הקיימת במרכז מזון. עם זאת נבחנים פתרונות להקטנת כמות הציפורים.
  4. עומס על הכביש גישה -לא נראה משמעותי ,מלבד תקופה קצרה ,הוזכר כי בזמני קציר התחמיץ מסתובבות משאיות רבות יותר ,מיקום ירידת המשאיות למתחם מחסני הגרעינים מתוכנן למרכז המבנה אך כמובן נושא זה ייבחן במהלך תהליך השגת היתר הבניה.
 8. חלופת בניה בשטח למגורים בשטח זה – הגדר הדרומית מסמנת את קו הרעש של שדה התעופה. לאחר בדיקה שבוצעה, אושש קו הרעש ולא ניתן לבנות מדרום לגדר. לאור זאת, השטח הקיים פנוי רק לפעילות משקית.
 9. לו”ז הפרויקט הרצוי – באוגוסט 2022 הכוונה לקלוט גרעינים למחסן, כלומר נדרש שגמר התשתיות יהיה במרץ 22. לטובת עמידה בזמנים החל תכנון המיזם מול וב”ע אך ללא התחייבות ועלות מצד הקיבוץ עד אישור האספה.
 10. צוות קרקעות המליץ לנצל את מירב המכסה הקיימת למבני תעסוקה כדי לקבע מצב מול מנהל מקרקעי ישראל (המקסימום המותר הינו 80 דונם כאשר כיום רשום בקיבוץ כ- 16 דונם).

סיכום והמלצות

 1. הזדמנות להקים מבנה משק חקלאי על ייעוד קרקע מבנה משק
 2. הפעילות תניב הכנסה משמעותית לקיבוץ תוך שימוש בקרקע שכיום משמשת לחקלאות ומניבה תשואה נמוכה.
 3. במידה ויוחלט להמשיך במיזם:
  1. נדרש לבדוק את המשמעויות לגבי כביש הגישה והעומס שנוצר כולל הפתרונות האפשריות ולהציג להנהלת האחזקות.
  2. נדרש לעגן את ההסכם לטובת שמירה על אינטרס התושבים.
 4. במידה ובהמשך התהליך יתבררו עלויות נוספות או פגיעה בחיי התושבים, הסוגיות יחזרו להנהלת אחזקות לדיון בהמשך תהליך.
 5. מומלץ לבקר במחסן הגרעינים בכפר מכבי או במנפטה להבנת ההשפעה על הסביבה.

החלטה:

 1. הוחלט להמליץ לאספה לאשר הקמת מחסן הגרעינים בשותפות עם גורן העמק.
 2. במידה ואספת הקיבוץ תאשר להמשיך במיזם, הסכם מפורט יובא לאישור הנהלת אחזקות. הדגש בהסכם יהיה שמירת זכויות הקיבוץ בנכס (שותפות מלאה), השקעה של הקיבוץ עד 7.35 מש”ח, אישור רמ”י והיתר בניה, וסעיפים המבטיחים את רווחת התושבים, כולל סדרי העבודה ושעות העבודה המותרים וכל שינוי אם יידרש חד פעמית יהיה באישור הקיבוץ, יש לציין כי בסופי שבוע לא יגיעו משאיות למתחם.

2. בחירת רוני למנהלת המרכולית בהשתתפות טל אדלר

טל הסבירה ותיארה את תהליך האיתור ואת המלצת צוות האיתור על רוני לתפקיד,

רוני הסבירה את נסיונה וכישוריה לתפקיד .

החלטת ההנהלה: מאשרים את ההמלצה ואת מינוי רוני לתפקיד.

3. בחירת מיכל חליוה למנהלת הכספים, בהשתתפות טל אדלר

טל הסבירה ותיארה את תהליך האיתור ואת המלצת צוות האיתור על מיכל לתפקיד,

מיכל הסבירה את נסיונה וכישוריה לתפקיד.

צוות האיתור הדגיש את הצורך בחבר קבוץ בשדרת הניהול, את התאמתה של מיכל לתפקיד במשולב עם פעילותה בהנה”ח.

החלטת ההנהלה: מאשרים את ההמלצה ואת מינוי מיכל לתפקיד.

4. נושאים אישיים

5. דיווח על חובות חברים . 2 משפחות עברו לטיפול משפטי, 2 משפחות יקודמו הסדרים שיובאו לאישור ההנהלה.

6. שיוך דירות-

אביב ומיכה מסרו דו”ח על תהליך השיוך.

תיקון רשימות האכסל-יושלמו תוך שבועיים

יש לבצע חתימות של חברים חדשים על התחייבות לשיוך ותשלום עד אמצע דצמבר.

לו”ז שנמסר ע”י רמ”י ( רשות מקרקעי ישראל ) הכוונה להעביר לקבוץ מפרטים כספיים ברבעון הראשון של 2022 ,התשלומים אמורים להתבצע ברבעון השני של 2022) מחייב פעילות מרוכזת ואינטנסיבית של הנהלת הקבוץ והמטפלים בשיוך והערכות של החברים לתשלום.

סוכם על הסבר לחברים על התהליך .

פרוטוקול 21-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן