פרוטוקול הנהלה משותפת – 30/5/21

 

הנדון: פרוטוקול הנהלות משותפות מתאריך 30/5/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת אחזקות – מרטין אטקינס, רועי רבן, שרון ורדי, אורה פלד נקש, שי אלג’ם.

הנהלת קיבוץ – שוקי זינגר, דני יניב, שירי שטיין, איילת מילר

צוות תכנון – עובד יוסף, גלית פליישר, עדי קליגר, עמית זינגר

נעדרו:

הנהלת אחזקות – בועז שביט, דן ברוזה, חנן רבן, מיכל חליוא

הנהלת קיבוץ – טלי מור, גלי ארדמן וויס, עודד חליוא, רונן בריל

צוות תכנון – ליאור שבתאי, תמיר אדלשטיין

מוזמנים:

שחר אוריין – אורבניקס

ערן למבל – אדריכל היישוב

לינה פרג – מנהלת הנהלת חשבונות של הקיבוץ

איתן ניר – משרד עו”ד “גיורא מיכאלי” שנותן שירותים לקיבוץ

סדר היום:

 1. תוכנית מקרקעין – סקירת העבודה ע”י אורבניקס-הנהלות משותפות + צוות תכנון וצוות קרקעות
 2. תכנית כוללנית – חלופות, הנהלות משותפות + צוות תכנון וצוות קרקעות
 3. הנהלת הקבוץ בלבד מינוי רכזת הגיל הרך- מועמדת- ורד חבושה פישביין בהשתתפות שירי שטייף.

דיון והחלטות:

 1. סקירה לגיבוש תוכנית למקרקעין – אורבניקס
  1. עבודת אורבניקס הותנעה ע”י צוות קרקעות שהוקמה לפני כשנתיים כחלק מעבודה שאורבניקס עשו למשקי עמק יזרעאל לחיפוש כיווני התפתחות עסקיים מוטי נדל”ן בהיבטי זכויות הקבוץ, התכנון ושיווק .
  2. העבודה נעשתה על 6 מתחמים מתוכם 4 מתחמים משקיים ועוד 2 מתחמים לתעשייה.
   • מתחם א’ – משמאל לכניסה לקיבוץ בייעוד קרקע למבני משק ונכון להיום יש בו אזור אחסון ואת מתחם קרמיטקס (שנדרש לבצע לו היוון למסחר). המלצה להקמת מתחם מסחרי. צפי השקעה הינו כ-20 מש”ח כאשר התשואה הינה כ- 7.7%
   • מתחם ב’ – כניסה לקיבוץ בייעוד קרקע לתעשייה ונכון להיום יש בו את מפעל המתכת ומחסני אלי לבן. לא קיימת כדאיות לפינוי ובינוי מבני התעשייה הקיימים אך כדאי לבחון הקמת תחנת דלק מסחרית להפעלה.
   • מתחם ג’ – בין נחל צבי למבני המסחר בייעוד קרקע מבני משק. נכון להיום יש בו את הלולים, הרפת ומבני מסחר בשכירות (שבוצע להם היוון לבתי מלאכה). מתחם ההשכרות מניב כ- 800 אש”ח , הרפת עוד כ- 1 מש”ח והלול כ- 200 אש”ח. המלצה להסב את הלולים למבני השכרה חקלאי (לא למשרדים) ומימוש גגות סולאריים. מוצע לשנות את ייעוד השטח בן המפעל לנחל לייעוד תעשיה.
   • מתחם ד’ – דרום מערב הקיבוץ מעבר לגדר הבריכה לכיוון הבסיס. ייעוד הקרקע מבני משק. ההמלצה לאחסון תוצרת חקלאית (מחסנים).
   • מתחם ה’ – צפונית לכביש 73 ביעוד הקרקע שטח חקלאי. במידה ויוחלט על הסטת הכביש צפונה, יתאפשר שינוי ייעוד קרקע כתלות בצורכי הקיבוץ ומגמות השוק.
   • מתחם ו’ – דרומית לקיבוץ הכולל את בי”ס הקישון עד מפעל פלסטרו גבת כדי ליצור רצף קרקעי משקי.
 2. תוכנית כוללנית לקיבוץ רמת דוד
  1. צוות לתכנון מטעם מינהל התכנון בחן והגדיר את הקווים המנחים בכלל ההיבטים במועצת עמק יזרעאל. הקווים המנחים הבעייתיים לקיבוצים הינם ציפוף מגורים (4 יחידות דיור לדונם) והקטנה/ביטול שטחי תעסוקה בתוך הקיבוצים.
  2. כיום ישנם 140 יחידות דיור בקיבוץ כאשר התב”ע הנוכחית מאפשרת 190 מגרשים והתמ”א הנוכחית ( 35 ) מגדירה לקיבוץ יכולת להתפתח עד 350 בתי אב וכ 50-100 יחידות קטנות..
  3. מטרת הדיון – אישור מסמך המענה של הקיבוץ להצעות צוות התכנון הכוללנית
  4. הכוללנית הציעה 3 חלופות (כאשר בכולם יש כוונה לבנות כביש גישה מזרחי לבי”ס קישון):
   • עסקים כרגיל – השארת כלל העסקים למעט ביטול הלולים לטובת בניית בתים.
   • חלופה 2 – שכונה דרומית של כ- 30 דונם ועוד 60 דונם מבני משק בהמשך לכיוון הבסיס.
   • חלופה 3 – חיים מסביב לנחל. העברת הרפת והעסקים דרומית לקיבוץ למעט המפעל כדי לאפשר בנייה של 40 דונם (מביא את הקיבוץ לבנייה מרבית) ושטח ירוק מסביב לנחל.
  5. המלצת קיבוץ לצוות התכנון הכוללנית:
   • הצפי מצוות התכנון של המועצה הינה להסיר חסמים ומגבלות בתוכנית הכוללנית בסוגיות איתם הקיבוץ לא יכול להתמודד כדי להגיע למלוא קיבולת המגורים בתהליך סטאטוטורי רגיל.
   • החלופות אותם הציגה הכוללנית צריכות להביא יכולת לקיבוץ להתרחב למלוא קיבולת המגורים.
   • נדרש פתרון תכנוני ל-350 יחידות קבועות ועד -100 יחידות זמניות (55מ”ר) שיתרכז בחלקו הדרומי של הקיבוץ (מכביש הבסיס עד בי”ס הקישון)
   • אזור מזרחי למפעל להגדיר כשטח לפיתוח המפעל.
   • להשאיר את הרפת מכיוון שאין היתכנות כלכלית להעתקת הרפת.
   • העתקת כביש 73 צפונה.
  6. וועדת צמיחה דמוגרפית של הקיבוץ מציגה תוכנית בה כל 5 שנים יתווספו 20 משפחות (בתי אב). צריך להסתכל רחוק ולצאת מהגבולות של הקיבוץ בהיבטי שטחי בנייה. עם זאת, צריך לאזן את ההתרחבות הקיבוץ למגורים ומבני תעשייה ומשק.

החלטה:

 1. ההנהלות מאשרות את מסמך המענה של קיבוץ רמת דוד לוועדה הכוללנית בשינויים הבאים:
  • להעביר את השטח הצפוני לכביש 73 לעדיפות ראשונה.
  • לדייק במתחמים השונים.
 2. באסיפת הקבוץ הקרובה יוצג הנושא לידיעת הציבור
 3. במקביל ( לפי תכנית 2021 שאושרה) מקדמים תכנית אב ותב”ע ( תכניות מפורטות ) שיגדירו את התפתחות רמת דוד ב 2 העשורים הבאים.

3. הנהלת הקבוץ בלבד מינוי רכזת הגיל הרך- מועמדת- ורד חבושה פישביין בהשתתפות שירי שטייף.

שירי שטייף הציגה את המועמדת – ורד חבושה פישביין, שירי ואביב הציגו את תהליך האיתור ורד הציגה את עצמה , את נסיונה, ראיית עולמה וענתה על שאלות.

בהעדרותה התקיים דיון .

החלטה : ועד ההנהלה מאשר את המינוי.

פרוטוקול 2021 משותפת 30

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן