פרוטוקול הנהלה 17/2018 מתאריך 27/8/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 17

מישיבת הנהלת הקיבוץ שהתקיימה ביום ב’, 27 באוגוסט 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

רונן בריל

נעמי גדרון

טלי מור

גלעד קנט

דני יניב

דנה קושניר

חסרים: אורי פלד-נקש

ליאור שבתאי

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול מס’ 16/2018.
 2. הצגת הצוות הפעיל בנושאה הנחה בשכ”ד לחברים בונים/משפצים.
 3. חובות חברים לקיבוץ.
 4. החלפת חבר בהנהלה.

החלטות:

1. אישור פרוטוקול 16/2018

החלטה: אושר

2. הצגת הצוות הפעיל בנושאה הנחה בשכ”ד לחברים בונים/משפצים:

הצוות הפעיל גיבש שלוש הצעות להכרעת ההנהלה:

 1. להישאר בהחלטה הקיימת ולסיים את ההסדר בסוף 2018.
 2. השתתפות כספית של 1,000 ₪ לחודש למשך 9 חודשים – הסדר יהיה תקף רק עבור רק עבור חברים צעירים ומסתיים ב-31/12/2019.
 3. כ”נל אך עבור 6 חודשים.

החלטה: ההנהלה בחרת באופציה א’: להישאר בהחלטה הקיימת ולסיים את ההסדר הקיים בסוף שנת

2018.

3. חובות חברים לקיבוץ:

צוות הפעיל מציג את הצעתו התכנית לטיפול בחובות חברים לקיבוץ:

 1. חיוב כל יתרת חוב ב-25 לכל חודש בריבית החובה החייבת במע”י.
 2. הפסקת/חסימת חיובים בתקציב (מרכולית, תרבות, מספרה וכ”ו) לתקופת של 6 חודשים.
 3. זימון לשיחה במזכירות.
 4. קיזוז החוב משכר עובדי פנים.
 5. נקיטת צעדים משפטיים לגביית החוב.

האחראיים להפעלת התכנית: מנהל קהילה ואחראית על התקציבים בהנה”ח.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההצעה ליישום מידי.

4. החלפת חבר בהנהלה:

אורי פלד-נקש הודיע כי בנסיבות עבדותו אינו יכול להגיע באופן סדיר לישיבות ההנהלה ומבקש לפרוש מחברתו בהנהלה.

החלטה: יו”ר ההנהלה יבדוק מי הבא בתור לכניסה להנהלה לאחר אורי עפ”י דף בחירות.

__________ _______________

חותמת האגודה אורי שובל יו”ר הקיבוץפרוטוקול מס. 17-2018 (2)

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן