פרוטוקול הנהלה 18/2018 מתאריך 8/10/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 18

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 8 באוקטובר 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

טלי מור

גלעד קנט

דנה קושניר

רונן בריל

שוקי זינגר

נעמי גדרון

דני יניב

ליאור שבתאי

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 17/2018

החלטה: יאושר בישיבה הבאה

2. בחירת נציג לוועדת חינוך

ניצן קולונימוס הציעה את מועמדותה לוועדת חינוך.

התנהל דיון קצר על תדירות תחלופת נציגי ועדת חינוך בתקופה האחרונה, ועל הרכב ועדת חינוך וההכשרה החינוכית של הנציגים.

החלטה: מועמדותה של ניצן התקבלה. ההנהלה מבקשת ממנהל הקהילה להכין דיון בנושא הרכב ועדת חינוך

3. בחירת נציגים לוועדת קבלה

כחלק מתהליך הצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ, ולקראת ההיערכות לקליטת חברים חדשים לשכונה החדשה, פורסם קול קורא לחברים להציע את מועמדותם. הוועדה מנתה עד היום 7 חברים.

מבקשים לעזוב את הוועדה: רחלי שורנזון, חנה קנריק, יערה הרמלין.

מבקשים להישאר בוועדה: מרטין אטקינס, אשרה רבן, אלי וולוצקי, אבי הרוש

החברים שהציעו את מועמדותם לוועדה הם: ענת גרינהוט, קרינה ניניו, יוסי אבשלום, סמדר זינגר.

התנהל דיון קצר על מהות פעילות הוועדה ועל מספר החברים הראוי והתמהיל המתאים.

החלטה: יפורסם קול קורא מעודכן, כולל הגדרת התפקיד של הוועדה, והנושא יובא לדיון בשנית בישיבת ההנהלה.

4. הצגת דוחות כספיים 2017

בהשתתפות: רו”ח עוזי רטנר – ברית פיקוח

חברי הנהלת האחזקות: חנן רבן, עידו פיש, עובד יוסף, עודד גרינהוט, איתי קולונימוס, שמוליק לוי, נדב מלכי

עוזי ערך סקירה מפורטת של הדוחות הכספיים לשנת 2017.

ההנהלה מאשרת להעביר את הדוחות לאישור האסיפה.

עלתה בקשה לבחון את המיסוי על השכרת דירות על ידי החברים.

5. המלצות צוות המבנה הארגוני

בהשתתפות חברי הנהלת האחזקות

שי בן דוד, שירי שטייף – צוות מבנה ארגוני

אחת מהמלצות צוות המבנה הארגוני נגעה להגדרת והיקף המשרה של המנהל העסקי. הנושא נידון גם במסגרת הנהלת האחזקות ולחברי הנהלת האחזקות היו השגות על המלצות הצוות, ולכן הוחלט לקיים דיון משותף בנושא של שתי ההנהלות, טרם הדיון באסיפה.

גלעד הסביר את הרציונל להמלצה שניתנה על ידי הצוות, שבדק את המבנה הארגוני לעומק. הצוות עבד בתוך מסגרת תקציבית קיימת ומתוך מטרה לא להגדיל הוצאות.

נציגי הנהלת האחזקות פרטו את הנימוקים נגד ההפחתה של אחוז המשרה, את החששות מהסיכונים הכרוכים בכך לעתיד העסקים וזאת ביחס לעלות של אחוזי המשרה הנוספים. כמו כן ציינו שיקשה למצוא מועמד ראוי להיקף המשרה שהוצע ע”י הצוות.

נערך דיון לגבי הגדרת והיקף המשרה של מנהל העסקים ביחס לאפשרויות ולאילוצים.

החלטה: צוות המבנה הארגוני יגבש הצעה שתאפשר לשמור על היקף משרה של 50% למנהל העסקים. יובא לדיון בישיבה הקרובה.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודה אורי שובל שרון ורדיפרוטוקול מס. 18-2018

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן