פרוטוקול הנהלה 19/2018 מתאריך 15/10/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 19

מישיבת הנהלת הקיבוץ שהתקיימה ביום ב’, 15 באוקטובר 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

רונן בריל

נעמי גדרון

טלי מור

גלעד קנט

דני יניב

דנה קושניר

ליאור שבתאי

חסרים: אורי פלד-נקש

מוזמנים: לסעיפים 3-5: שי בירן.

לסעיף 6: שי בירן, דיקלה יוחאי רוטמן וחברי הנהלת חינוך: יערה פיין, רלי אדלשטיין,

אורה פלד נקש, הדס ברקוביץ .

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקולים מס’ 17-18/2018.
 2. החלפת חבר הנהלה.
 3. הגבלת היתרים לפתיחת שערים.
 4. הצגת המלצות צוות התייעלות – דיון ראשוני לאישור כיווני התקדמות.
 5. גיבוש המלצת ההנהלה בנושא המבנה הארגוני.
 6. שילוב ילדי מבקשי המקלט במערכת החינוך (בגיל הרך).

החלטות:

1. אישור פרוטוקולים 16-17/2018

החלטה: הפרוטוקולים אושרו

2. החלפת חבר בהנהלת הקיבוץ:

החלטה: ההנהלה מאשרת את כניסתו של נדב מלכי לחברות בהנהלת הקיבוץ (הבא בתור)

במקום אורי פלד נקש.

3. הגבלת היתרים לפתיחת שערים:

החלטה:

 1. ההנהלה מאשרת את הנוהל המוצע (מצ”ב).
 2. באחריות הצוות הפעיל לדאוג לפרסום הנוהל לציבור.

4. הצגת המלצות צוות התייעלות – דיון ראשוני לאישור כיווני התקדמות

הוצגו המלצות של צוות התייעלות (מצ”ב).

החלטה:

 1. ההנהלה מאשרת המשך התקדמות ליישום ההמלצות ומטילה על מנהל הקהילה להכין תכנית אופרטיבית בהתאם לעקרונות שהוצגו.
 2. התכנית האופרטיבית תוצג להנהלה במחצית השנייה של חודש נובמבר 2018.
 3. חברי ההנהלה מבקשים שמשרות שממשיכות להתקיים יעברו הגדרת תפקיד ויתקיים לגביהן מכרז.
 1. (המשך דיון)

בהמשך לדיון שהתקיים ב- 8/10/18 ממשיך הדיון בניסיון גיבוש המלצה לאסיפה.

החלטה:

 1. ההנהלה מחליטה להמליץ לאסיפה להגדיר 30% משרה למנהל כספים (גזבר) ו- 50% למנהל העסקים (מרכז משק) כאשר התפקידים אלו יוכלו להתבצע ע”י בן אדם אחד או שני אנשים.
 2. ההנהלה ממליצה להגדיל את תפקיד מנהל קהילה ל-60% משרה כאשר היישום מתחיל בשנת 2019.
 3. באחריות ההנהלה להציג בתקציב 2019 להגדלת משרת מנהל הקהילה.

6. שילוב ילדי מבקשי המקלט במערכת החינוך (בגיל הרך).

בעקבות קליטת משפחה של מבקשי מקלט הכוללת שלושה ילדים בגיל הרך מבקשת הנהלת החינוך בשיתוף הצוות המלווה את המשפחה , לשלב את הילדים במערכת החינוך של הגיל הרך בתנאים המוסכמים על מערכת החינוך ובמימון שהושג מתרומות.

החלטה: הנהלה מאשרת את בקשת הנהלת החינוך וצוות הליווי לשלב את הילדים במערכת

החינוך של הקיבוץ.

__________ _______________

חותמת האגודה אורי שובל יו”ר הקיבוץ

פרוטוקול מס 19-2018
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן