פרוטוקול הנהלה 20/2018 מתאריך 29/10/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 20

מישיבת הנהלת הקיבוץ שהתקיימה ביום ב’, 29 באוקטובר 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

רונן בריל

נעמי גדרון

טלי מור

גלעד קנט

דני יניב

דנה קושניר

ליאור שבתאי

נדב מלכי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול מס’ 19/2018
  2. בית עיינות – דיון לקראת שיפוץ
  3. הצגת חלוקת רווחי 2017
  4. נושא אישי
  5. תכנית תקציבית רב שנתית לקהילה – נדחה לישיבה קרובה

החלטות:

1. אישור פרוטוקולים 19/2018

החלטה: הפרוטוקול אושר

2. הצעה למימון מלא של השיפוץ בבית עיינות

אביב הציג את הנושא בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

השיפוץ בבית עיינות נדרש לצורך עמידה ברפורמה של משרד הבריאות, המחייבת את כל בתי האבות הסיעודיים. השיפוץ אינו כולל הגדלה של מספר המיטות הכולל (בבית עיינות יש כיום 26 מיטות). השיפוץ אמור היה להתבצע באמצעות השתתפות בגובה 50% מההשקעה על ידי קרן של המוסד לביטוח לאומי. כתנאי לקבלת הסיוע, יש להגדיל את אחוז המיטות הסיעודיות ולשמור 50% מהמיטות לחולים עם קוד (גם אם אין ביקוש).

כיום אין בקרן של ביטוח לאומי כסף למימון השיפוץ, כנראה שיהיה צורך בהלוואת גישור וקבלת הכסף תתאפשר רק ב-2019. יחד עם זאת, משרד הבריאות מתריע כי במידה שלא נתחיל את השיפוץ הוא יקפיא את מתן הקודים לחולים חדשים.

אם לא עורכים את השיפוץ, המשמעות היא הפיכת הבית למשפחתון. החזקת הבית חשובה לצורך הביטחון של חברי הקיבוץ.

החלופות:

  1. עריכת השיפוץ, בשיתוף עם הקרן של ביטוח לאומי
  2. עריכת השיפוץ, במימון מלא של הקיבוץ

התנהל דיון לגבי היתרונות והחסרונות של שתי החלופות, חשיבות החזקת הבית המשמש כביטוח עבור חברי הקיבוץ, האפשרות להפוך את הבית לרווחי.

החלטה: ההנהלה החליטה לערוך את השיפוץ במימון מלא של הקיבוץ. לצד עריכת השיפוץ, נדרש לערוך תכנית התייעלות לצורך העברת הבית לריווחיות.

3. חלוקת רווחים 2017

שרון הציג את תחשיב החלוקה ע”פ החלטת האספה מאוגוסט 2011 בעניין מודל חלוקת הרווחים, בהתאם לנתוני מאזן 2017.

מוצע לסגור גרעון קיים בקופת הפיצויים הפנימית.

החלטה: ההנהלה אישרה את תחשיב החלוקה המוצע, כולל סגירת הגרעון בקופת הפיצויים.

__________ _______________

חותמת האגודה אורי שובל – יו”ר הקיבוץפרוטוקול 20-2018 לפרסום (1)

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן