פרוטוקול הנהלה 24/2018 מתאריך 17/12/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 24

מישיבת הנהלת הקיבוץ שהתקיימה ביום ב’, 17 בדצמבר 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

דנה קושניר

נדב מלכי

נעמי גדרון

טלי מור

ליאור שבתאי

דני יניב

רונן בריל

חסרים: גלעד קנט

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול מס’ 23/2018
  2. סיכום שנת 2018 והצגת עיקרי תכנית הקהילה לשנת 2019
  3. המשך דיון בהצעה לתקנון פנסיה חדש
  4. נושא אישי

1. אישור פרוטוקולים 23/2018

החלטה: הפרוטוקול אושר

2. סיכום שנת 2018 ועיקרי תכנית הקהילה לשנת 2019

אביב הציג את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה

נושאים בתכנית 2019 שיוצגו בהרחבה בישיבת ההמשך:

  • ביטוח בריאות
  • בית עלמין
  • שמירה וביטחון

יתקיים דיון המשך.

3. הצעה לתקנון פנסיה חדש – דיון המשך

הוצג רעיון למתווה גישור עבור החלת תקנון הפנסיה החדש על החברים הוותיקים.

החלטה: הכיוון העקרוני שהוצג מקובל. יתקיים דיון נוסף בו יוצגו אפשרויות לחיתוך בגילאים שונים, לרבות נתונים מדויקים, וכן מקורות תקציביים למימון ההצעה.

4. התקיים דיון והחלטה בנושא אישי

__________ _______________

חותמת האגודה אורי שובל יו”ר הקיבוץפרוטוקול 24-2018 לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן