פרוטוקול הנהלה 25/2018 מתאריך 31/12/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 25

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 31 בדצמבר 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

נעמי גדרון

רונן בריל

טלי מור

גלעד קנט

דני יניב

נדב מלכי

דנה קושניר

ליאור שבתאי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 24/2018
  2. קבלה לחברות: יעל זינגר .
  3. המשך דיון בתקציב קהילה 2019 והצגת תכנית מקורות ושימושים כוללת.
  4. נושא אישי
  5. קליטה לחברות – יעל זינגר

1. אישור פרוטוקול 24/2018

החלטה: אושר

2. עדכון הנושא נוהל בחירת מנהל עסקי (בעקבות שאלת אחד החברים).

אורי מעדכן את חברי ההנהלה על התקדמות התהליך ומציין את הקושי הנגרם בשל מצבה הבריאותי של מנהלת מש”א. כמו כן מדווח אורי על כך שהנהלת אגודת האחזקות מבקשת שהמועמדים יקבלו את אישורה לפני הבאתם להצבעה בקלפי.

החלטה: ההנהלה מחליטה שהמועמדים לתפקיד המנהל העסקי יאושרו ע”י פורום שתי ההנהלות (הנהלת הקיבוץ והנהלת האחזקות) טרם הבאתם לאסיפה והצבעה בקלפי.

3. המשך דיון בנושא תקציב קהילה 2019:

בהשתתפות: תאיר גל אור חגולי, מנהלת החינוך החברתי, שי בן-דוד, טלי יוסיפון ותמיר פליישר

תאיר הציגה את תכנית תקציב החינוך החברתי, ושי הציגה את תכנית תקציב התרבות והרווחה. נושא נוסף שעלה בדיון הוא ביטוח הבריאות הקולקטיבי, סעיף הוצאה שהפך למשמעותי מאד עקב התייקרות תעריפי ביטוחי הבריאות. אביב הציג את האופציות השונות להמשך קיום הביטוח הקיבוצי במגבלות התקציב (מצורף) והוסברו המשמעויות של כל אופציה.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההצעה לשמור על ביטוח בריאות מלא כפי שהתקיים עד עתה ולגבות 35 שקלים לחודש מכל בוגר כדי לממן את ההפרש בעלויות הפרמיה (אופציה 2).

4. נושא אישי

5. קליטה לחברות: יעל זינגר

יעל זינגר הביעה את רצונה להתקבל לחברות בקיבוץ. יעל עברה את כל תהליכי הקבלה הנדרשים מבן קיבוץ והמגרש המיועד לה הינו מגרש 170 (מגרש משותף עליו עומד כעת בית הרופא)

הוחלט: הנהלת הקיבוץ ממליצה פה אחד לאסיפה לקבל לחברות את יעל זינגר, וזאת בכפוף לעמידתה בכל התשלומים וחתימתה על כל המסמכים הנדרשים.

פרוטוקול 25-2018 לפרסום
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן