פרוטוקול הנהלת אחזקות מספר 3 – 12/4/2020

12.04.2020

פרוטוקול הנהלת אחזקות רמת דוד מס’ 3/2020 מ 12.04.2020

משתתפים : רועי רבן ,שרון ורדי, אורי שובל,מיכאל קישון, ,חנן רבן ,בועז שביט,מרטין אטקינס , אורה פלד נקש,שי אלג’ם,דן ברוזה

מוזמנים : אביב מן

חסרה : מיכל חליוא

סדר היום : 1.אישור פרוטוקול 2.2020 מיום 24.02.2020

2.דו”ח מנהל כלכלי

3. תוכנית משק מעודכנת בעקבות הקורונה – הסבר ,שאלות והערות

דיון והחלטות:

  1. אישור פרוטוקול 2.2020 מיום 24.02.2020

אורה פלד נקש העירה שתי הערות בהקשר לפרוטוקול זה , הערה ראשונה – הפרוטוקול הופץ לחברי הקיבוץ לפני אישור הנהלת האחזקות . הערה השניה – ביקשה כי ינתן תאור מדויק של משרת רכז קרקעות כולל היקף המשרה, העלות הכספית ואורך הקדנציה.

לגבי ההערה הראשונה מסר מיכאל כי ביקש מהחברים לאשר הפרוטוקול או להעיר עליו עד תאריך שנקבע ורק אח”כ פורסם לציבור ,בכל מקרה תמיד יש להקפיד כי פרסום לציבור יהיה רק אחרי אישור ההנהלה וכי נוציא נוהל מסודר לאישור הפרוטוקול.

לגבי ההערה השניה מסר אורי כי כל הדברים כבר נמסרו לציבור ע”פ בקשת אורה כולל תקציב הפעילות בסך 50 אש”ח בשנה, סוכם כי הגדרת תפקיד רכז קרקעות תועבר שוב לחברי ההנהלה .

מיכאל מסר כי ברגע שהדבר יהיה אפשרי נקיים את הפגישות הלימודיות שיכללו הכרת המבנה הארגוני של העסק, סיור בענפי המשק ופגישה עם עורך דין הקיבוץ בנוגע לאחריותם כחברי ההנהלה.

הפרוטוקול אושר

  1. דו”ח מנהל כלכלי : מיכאל מסר דיווח (מצ”ב) על הנעשה בעסקים כולל הפעילות בתחום הסולרי,כל ההסכמים יגיעו לדיון והחלטות הנהלת האחזקות ורק לגבי נקודות שההנהלה לא אישרה בעבר.
  2. תוכנית משק מעודכנת בעקבות הקורונה (מצ”ב)

בעקבות משבר הקורונה ערכה ועדת כספים מספר ישיבות כדי לבחון השינויים הצפויים בעקבות הקורונה

עיקר הפגיעה הצפויה הינה במפעל שהיקף העברות לאחזקות יירד ביותר ממיליון ₪.

עיקרי השינויים:

  • ירידה בתקציב ההשקעות
  • ויתור על גידול בהון העצמי
  • קיטון בהשתתפות בהוצאות הקהילה
  • קיטון בהשתתפות בשיוך דירות
  • ויתור על חלוקת רווחים (לפיקדון)
  • הקטנת בצ”מ

הובהר כי העברות לקהילה בגין פנסיה וסיעוד לא יפגעו כלל.

בתשובה לשאלה מסר מיכאל כי ההשקעות בעסק ובקהילה הממומנים ע”י העסק יוקפאו

ברובם עד שיתבהר המצב.

רשם : מיכאל

פרוטוקול הנהלת אחזקות מס' 3 2020 מ12.04
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן