פרוטוקול הנהלת אחזקות מספר 5 – 8/6/2020

08.06.2020

פרוטוקול הנהלת אחזקות רמת דוד מס’ 5/2020 מ 08.06.2020

רמת דוד אחזקות אגש”ח בע”מ 570041913

משתתפים : רועי רבן ,שרון ורדי, אורי שובל, מיכאל קישון, ,חנן רבן ,בועז שביט, מרטין אטקינס,

אורה פלד נקש, שי אלג’ם, דן ברוזה, מיכל חליווא

סדר היום :

1.החלטה על הקמת מתקן PV על מאגר מים משותף ע”י היזם מנורה סינרג’י –

מוזמנים עו”ד בת אל וחיים מירון

דיון והחלטות:

 • לפני כשנה הותנעה פעילות מול היזם “מנורה מבטחים וסינרג’י” להקמת מתקן סולארי על מאגר המים המשותף של רמת-דוד, יפעת ומושב מדרך עוז.
 • הפעילות הותנעה לאחר שקיבוץ יפעת ניהל מו”מ מול אותו יזם על שני מאגרי מים שלהם. היות וליזם מכסה שזכה בה, הוצע לשותפים במאגר מנסי לנהל מו”מ על הסכם דומה.
 • ניתן לחלק את הפרויקט לשני שלבים. הראשון הוא השכרת השטח בלבד והשני (כ-3 חודשים אחרי החתימה) אפשרות למימוש אופציה וכניסה לשותפות.
 • עבור השכרת השטח, על פי החוזה הנוכחי נקבל 2,200 ₪ לדונם באופן יחסי לחלקנו בבעלות 36%. נכון למועד החתימה לא ידוע כמה דונם יתאפשר לבנייה וימומש. לטענת משרד עו”ד, לא ניתן בשלב זה להתמקח על המחיר.
 • אחד הסיכונים שעלו בדיון הינו השבתת פעילות המאגר עקב כשל טכני שידרוש עלות תיקון גבוהה מצד אחד או פריצת החוזה מול היזם מצד שני. רועי רבן חידד כי המאגר נדרש לטובת החקלאות ולכן אין לקחת את זה כשיקול לתחזוקת המאגר עם המתקן.

נושאים נוספים שעלו בדיון בעד ונגד אישור ההסכם:

 • יש להסתכל על זה כהשקעה (הקיבוץ משקיע בפיקדונות שקליים וחשבונות מנוהלים ואין בתמהיל ההשקעות שלנו השקעה פיזית). פרויקט כזה שקול להשקעה פיזית אך צריך לוודא תשואה של מעל 10%. בהשוואה לפרויקטים דומים ואל מול שוק הסולאר, מתקנים סולארים נותנים תשואה כזו.
 • כיוון שיש שלושה שותפים, להערכתנו, דחיית ההחלטה תוריד מאוד את הסיכוי להתניע פרויקט חדש.
 • מחויבות לתחזק את המאגר ל- 25 שנה. נזק במאגר מחייב את האגודות להשקיע כסף לתיקון הנזק שיתכן ולא יכסה את הרווחים מההשכרה. המאגר קיים משנת 1973.
 • אישורי רמ”י, משהב”ט ונוספים שיכולים להגביל את השטח הבנוי ולגרור השקעה לא כדאית.
 • חתימה על הסכם מול מנורה סינרג’י בלי לדעת על התכולה שלו כאשר יש הרגשה של חוסר שקיפות.
 • אין גודל שטח מינימאלי שמתחת לזה הפרויקט לא רווחי ולא ניתן לצאת מהפרויקט.
  • קיבוץ רמת דוד מאשר את הכניסה לפרויקט בכפוף לכך שתיהיה הבטחה להכנסה שנתית מינימלית המשקפת את הסיכונים הכרוכים בהתקשרות זו.
  • ההכנסה משכירות לא תפחת מ- 250,000 ₪ לא כולל מע”מ לשנה לשלושת האגודות. במידה ותמומש האופציה אז השכירות תרד ל- 150,000 ₪ ללא מע”מ.
  • מנהל מאגר – ידרש להערכתינו להשקיע יותר מאמץ בתקופת ההקמה ולכן נדרש להגדיר את היקף פעילותו הנוספת הנדרשת בתקופת זו.
  • מיכאל קישון, מנהל העסקים יעביר ההחלטה לשותפים.

.

רשם : שי אלג’ם

מאשר הפרוטוקול: מיכאל קישוןפרוטוקול הנהלת אחזקות מס' 5 2020 מ08.06

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן