פרוטוקול הנהלת אחזקות מס 5 – 16.3.21

הנדון: פרוטוקול הנהלת אחזקות מס’ 5/2021 מ 16/3/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, חנן רבן, מרטין אטקינס, רועי רבן, שרון ורדי, שי אלג’ם.

נעדרו: דן ברוזה, אורה פלד נקש, בועז שביט, מיכל חליוא

מוזמנים: אביב מן, אלי חלוצי – שמאי מקרקעין לנושא מחסן חירום גרעינים

סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 4/2021.
 2. מחסן חירום גרעינים – אישור עקרוני להמשך תהליך
 3. עדכונים שוטפים – מנהל עסקי

דיון והחלטות:

 1. אישור פרוטוקולים 4/2021:
  1. אושר
 2. מחסן חירום גרעינים – סקירת היוזמה
  1. במסגרת בחינת השקעות המנצלות את מכסת הקרקעות המשקיות של הקיבוץ, נבחנת הקמת מחסן חירום גרעינים בשיתוף חברת ביתן ניסים ובניו בע”מ ומשקי עמק יזרעאל.
  2. הכוונה לבצע שותפות בין קיבוץ רמת דוד (50%) לבין ביתן+משקי עמק יזרעאל (50%) כאשר האחרונים הקימו חברה למחסני גרעינים (גורן העמק) כך שיש להם ניסיון בהקמה ותפעול מחסני גרעינים.
  3. השוק הינו אחסון גרעינים המיובאים בעיקר מחו”ל כאשר קיימת דרישה בארץ למחסני חירום. התשלום הינו על הזמן בו התבואה מאוחסנת ולכן ההסכם יידרש לתת מענה לסוגייה בהיבטי כדאיות של גורן ביתן לאחסן את מירב התוצר במחסנים שלנו.
  4. המחסנים צפויים להיות בגודל של 15,000 מ”ר בנוי על שטח של 30 דונם בשטח מדרום לקיבוץ וסמוך למבנה הלול (השטח המוקצה הינו מערבית ללולים עד כביש הגישה לבסיס) ובגובה של עד 8.5 מ’ כמו הלול קרי לא יגרום להסתרה מהקיבוץ.
  5. השימוש במתקן מתוכנן ל- 25 שנה.
  6. מחסנים אלו יוכרו כמבני משק ולא תעשייה לאור אופן המחסן שמתאים לחקלאות ולכן תאפשר לנצל את מכסת הקרקעות של הקיבוץ עד תום.
  7. ועדת תכנון לא מתנגדת למקום המוצע
  8. היקף התנועה המאסיבי (כ- 50 משאיות ביום) המוערך הינו כשלושים ימים בשנה מחולק לשני תקופות – ייבדק לעומק במו”מ
  9. נושאים עיקריים שיש לבחון בתהליך:
   • תשתיות נדרשות בהיבטי כביש גישה,
   • אישורי מנהל ותשלום על הקרקע
   • אופן ההתקשרות
  10. הוצג תחשיב כלכלי של רווח 110 ₪/מ”ר לשנה לכל שותף (קרי, 9 ₪/מ”ר לחודש לכל שותף), כאשר בנוסף להוצאות הישירות (תשתית ומנהל) אל מול ההכנסה הצפויה ההשקעה הינה כדאית.
  11. אלי חלוצי הבהיר נושא תשלומי היוון הקרקע ,להערכתו כ200 אש”ח לדונם

והציג תחשיב כי גם אחרי תשלום זה העסקה רווחית.

בדיון נאמר כי בכל מקרה נרצה בעתיד לנצל מתחם זה וכדאי לשלם דמי ההיוון כעת לפני שינויים שיקטינו ההנחה בנושא זה.

 1. בהיבט שימוש נוסף לסולארי – קיים חשש לדליפות מים מהגג עקב התקנה של מערכת סולארית ועלולות לגרום לעובש לגרעינים ולכן נושא זה דורש בדיקה.

החלטה:

 • הנהלת אחזקות מאשרת כניסה למו”מ מול “גורן העמק” והבאת ההסכם שייתן מענה לנושאים שהוצפו בדיון לאישור ההנהלה.
 • הצגת ההשקעה לקיבוץ תעשה לאחר מוכנות החוזה ולאחר שהוצג להנהלת אחזקות לאישור
 1. נושאים נוספים שהוצגו:
  1. סולארי גגות – הצעות נעות בין 2.5-4 מגהואט (השקעה בגובה של כ20 מש”ח). ההמלצה הינה לבצע הפרויקט בשותפות עם אחד היזמים ולא לבצע את הפרויקט עצמאית לאור הסיכונים הכרוכים והצורך בבעלי מקצוע כשותפים. המימון יהיה של השותפות בקרוב ל100% ויתפרס לכ20 שנה ולכן לא סותר את התהליך להשקעה במחסני חירום גרעינים

לאחר שייבחנו כלל ההצעות, יובא הנושא להנהלת אחזקות לדיון ואישור..

 1. סולארי קרקעי בשטח ליד המאגר – קיימות הסכמות של רת”א, הועדה המחוזית שניתן להתחיל את התכנון שייקח כשנה וחצי במידה ועד אז יוחלט כי שדה התעופה לא יוקם ברמת דוד נתקדם כרגיל במידה ולא יוחלט עד אז מיקום שדה התעופה הנושא יידון מחדש כולל האפשרות שיוסכם להקים המתקן ללא פיצוי במידה ויוקם שדה התעופה ברמת דוד ויידרש פינויו.

כתב:שי אלג’ם

מאשר: מיכאל קישון

פרוטוקול הנהלת אחזקות מס' 5 מיום 16.3

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן