פרוטוקול הנהלת אחזקות מס 6 – 25.4.21

הנדון: פרוטוקול הנהלת אחזקות מס’ 6/2021 מ 25/4/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן, חנן רבן, מרטין אטקינס, רועי רבן, שרון ורדי, דן ברוזה, אורה פלד נקש, מיכל חליוא שי אלג’ם.

נעדר: בועז שביט

מוזמנים: ד”ר שי דנציגר – חברת רב אנרגיה

סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 5/2021.
 2. פרויקט גגות סולריים – קביעת היזם והשותף לביצוע הפרויקט
 3. תאגיד החלב – החלטה על כניסת רמת דוד לתאגיד

דיון והחלטות:

 1. אישור פרוטוקול 5/2021:
  1. אושר
 2. פרויקט גגות סולריים
  1. חברת רב אנרגיה פעלה בשיתוף קיבוץ רמת דוד לטובת השגת מכסות להקמת המערכת ומלווה/מייעצת במו”מ מול היזמים. חברת רב אנרגיה ייצרה טבלת השוואה בין שלושת החברות שהתמודדו.
  2. מרץ 22 הינו תאריך היעד להפעלת המערכת ע”פ החלטת רשות החשמל
  3. לאחר ניפוי ראשוני נשארו חברות “דוראל” ו”צבר” שהמשיכו את התהליך מול הקיבוץ וחברת רב אנרגיה ושפרו את הצעותיהן.
  4. ביצוע הפרויקט ע”י הקיבוץ בלבד נפסל עקב המורכבות, העלות הגבוהה והלו”ז הקצר הנדרש לביצוע הפרויקט (כדי לקבל את התעריף הטוב, קיימת מגבלה של רשות החשמל לסיים את הפרויקט עד 450 יום מקבלת המכסה, קרי עד 28/3/22).
  5. הפרויקט כולל תכנון של כל מבנה, אישור חח”י, חיזוק מבנים, החלפת גגות, היתרי בנייה, בניית סככות ועוד. כל מבנה באזור הקהילה יידרש לאישור של ועדת התכנון כאשר קיים אישור עקרוני למבני התעשייה והעסקים.
  6. בדיון הוצגה מפת הקיבוץ עם הצעה ראשונית למבנים קיימים ולמבנים חדשים. המבנים מחולקים לשלוש קטגוריות: מבני משק (מבנים הקיימים בקיבוץ), סככות חקלאיות חדשות וחניונים (מגרש הכדורסל, מתחמים שיאפשרו אגירה או טעינת מכוניות).
  7. החברה הזוכה תצטרך לבצע סקר מבנים ולתמחר כל תת פרויקט בנפרד.
  8. המימון המוצע על ידי החברות הינו בגובה 100% של הפרויקט וההלוואה הינה ל- 20-22 שנה. הביטחונות הינם תשלומי החשמל מהמערכת הסולארית לחברת החשמל.
  9. בנוסף, הקיבוץ ימכור את מערכות הסולאריות הקיימות לשותפות (לאחר ניהול מו”מ) כדי לא להחזיק שתי מערכות. שתי החברות מוכנות לקנות אותן.
  10. הקריטריונים לבחירת היזם הינם
   • כלכלי – שני המתחרים דומים במענה הכלכלי כאשר לכל יזם יש את החוזקות שלו.
   • טכנולוגי – לחברת “צבר” יש ייתרון בטכנולוגיית מערכת עוקבת שמש שמאפשרת ניצולת גבוהה יותר. כיוון שהם הספק הבלעדי אז המחיר הינו משמעותית זול יותר. עם זאת, עלות ההקמה הינה יקרה מעט יותר.
   • איתנות כלכלית – חברת “דוראל” הינה חברה בורסאית יציבה בהיבט הוותק העסקי ובעלת הרבה מאוד יזמויות. עם זאת, חברת “צבר” אינה רחוקה אחריה.
 • שותפות בין היזם והקיבוץ – מסתמן כי חברת “צבר” בעלת אופי עסקי המתאים יותר לקיבוץ שלנו בהיבטי שותפות ובעלי רצון להעביר תכולות תחזוקה לקיבוץ במידת האפשר וכל אישור החשבוניות יבוצעו ע”י נציג הקיבוץ והיזם.
 • טכנולוגיה – חברת צבר בעלת טכנולוגיה משופרת.
 • יכולות עתידיות – פיתוח יכולות נוספות כגון אגירה .
 • עם חברת דוראל חתמנו הסכם לביצוע פרויקט סולארי קרקעי בעבר ,עם חברת צבר אנו שותפים בפרויקט סולארי על מאגר עין סייפן.
 • סיכום:
  • קיימת חשיבות להחלטה מהירה על היזם, לחתום על חוזה עם מקסום התנאים לטובת הקיבוץ ולהתחיל בביצוע הפעילות על מנת לעמוד בתאריך היעד הנקוב.
  • מהלך ביצוע הפרויקט חייב מיקוד של כלל הגורמים בקיבוץ כדי לא לעכב החלטות וכדי לאפשר את הזמן לביצוע עבודות התשתית שיבטיחו את בטיחות המבנים. עם זאת, יש לבחון כל מבנה בראיית השימושים העתידים שלו לאור משך ההתחייבות הארוך לפרויקט.
  • חתימת החוזה מחייבת מיקוד בנושא “פירוק השותפות”

החלטה:

 1. הנהלת אחזקות החליטה להמשיך את הפעילות לחתירה להסכם תוך מיקסום התנאים

בלו”ז קצרמול חברת “צבר” . היעד לחתימה על החוזה הינו 20במאי 2021 .

 1. יש להמשיך להחזיק את דוראל בתמונה כך שבמידה ותהיה בעיה בהתקדמות מול צבר ,

תיוותר חלופה מיידית.

ג. יש להקפיד בעת עריכת החוזה על כלל הנושאים הנוגעים במורכבות של שותפות בפרויקט

ארוך טווח.

 1. תאגיד החלב:
  1. נכון להיום קיימים שני גופים מרכזיים העוסקים בענף הרפת והחלב (מועצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר).
  2. לאור הכוונה לבטל את מכסות החלב, מוקם “תאגיד חלב” שהינו אגודה שיתופית חקלאית (קואופרטיב החלב) כדי להיות מוכנים ליום בו יבוטל משטר מכסות החלב והתכנון בענף וכדי להוות כוח מסחרי מול המחלבות ורשתות השיווק. תאגיד החלב יחל לפעול כאשר משטר המכסות יתפרק.
  3. נכון להיום, 127 רפתות קיבוציות ו-72 רפתות מושביות הצטרפו לתאגיד החלב כאשר 20 רפתות קיבוציות נוספות מתכננות להצטרף.
  4. המחויבות היחידה של הקיבוץ הינה לא למכור חלב למחלבה או רשת שיווק במידה ומשטר המכסות יתפרק.

החלטה:

 1. אושרה כניסה לתאגיד החלב
 1. נושאים נוספים:
  1. צוות תיאום – הצוות מתכנס בתדירות שבועית. סיכומי דיון של הצוות יופצו להנהלת אחזקות.

כתב: שי אלג’ם

מאשר: מיכאל קישוןפרוטוקול הנהלת אחזקות מס' 6 מיום 25.4

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן