פרוטוקול הנהלת אחזקות מס 7 – 23/5/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת אחזקות מס’ 7/2021 מ 23/5/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן, חנן רבן, מרטין אטקינס, רועי רבן, שרון ורדי, אורה פלד נקש,

מיכל חליוא שי אלג’ם

נעדרו: בועז שביט, דן ברוזה

מוזמנים: גדי ביתן -יזם חברת ביתן בע”מ -לסעיף 2

עודד גלזר – מנפטה, משקי עמק יזרעאל – לסעיף 2

עו”ד אסף שמשי – משרד בלטר, גוט, אלוני -לסעיף 2

חנה ישבי – תמחירנית לסעיף 3

לינה פרג

סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 6/2021 מיום 25/4/21
 2. פרויקט מחסן גרעינים – כהמשך לדיון שבוצע בהנהלת אחזקות 5/2021
 3. סיכום עסק ינואר-מרץ 2021

דיון והחלטות:

 1. אישור פרוטוקול 6/2021:
  1. טבלת מטלות – נדרש להציג את הסטאטוס בדיון הבא.
  2. הפרוטוקול אושר
 2. פרויקט מחסן גרעינים
  1. במסגרת בחינת הקמת מחסן גרעינים, הוחלט לקיים מפגש של הנהלת אחזקות עם גדי ביתן, עודד גלזר ועו”ד אסף שמשי.
  2. כללי:
   • השטח המוקצה למחסן הגרעינים הינו 30 דונם למחסנים ושטח תפעולי ליד לול מס’ 4 כאשר השטח הבנוי צפוי להיות כ-15 דונם.
   • סולארי – כיוון שמדובר במלאי חירום אזי יש חשיבות גבוהה לאטימות ולכן קיימת בעיה להתקין מערכות סולאריים. במידה וימצא פתרון לאטימות הגג בעת ההתקנה ייבחן הנושא בשנית
  3. אופי הפעילות הצפוי:
   • שתי תקופות לקליטת חיטה (אוגוסט ואפריל),
   • משך כל תקופה הינה כחודש וחצי שכולל 1000 משאיות (50 אלף טון) בד”כ בשעות היום , בשוטף כ10 משאיות ביום.
   • הפריקה/טעינה הינה בתוך המחסן כך שאין אבק ורעש בזמן הפעילות.
  4. פעילויות עיקריות מתוכננות:
   • הערכת משמעויות השקעה בתשתיות (התחייבות הקיבוץ בפרויקט) – במהלך חודש יוני.
   • הכנת תוכנית ואישור בוועדת בניין ערים – תאריך יעד ספטמבר 2021 כדי להתחיל בבניית התשתית ואח”כ המחסן לטובת תחילת הפעלה בספטמבר 2022.
   • שיתוף הציבור לטובת אישור עקרוני לפרויקט – תאריך יעד אוגוסט 2021.

החלטה:

 1. אושר להמשיך את התהליך כאשר נקודת ההחלטה הבאה הינה לאחר בדיקת עלות התשתיות והכנת מודל כלכלי המשקלל את הסיכונים מול השותף בניצול מירבי של המחסן פרויקט ארוך טווח.
 2. נושאים עיקריים לטיפול
  • תמחור תשתיות – אתגר רציני עקב מבנה הקרקע והדרישות הנוספות כגון כביש הגישה, היוון, מיסוי ועוד.
  • סיכון מיסוי – נדרש שהעסקה תהיה עסקת שכירות אך קיימות דילמות בהיבטי החלטה על השימוש במהלך 25 שנה.
  • שיתוף הקהילה וקבלת אישור עקרוני לפרויקט.
 3. דוחות עסק רבעון ראשון 2021
  1. הדו”ח משקף עמידה בעמידה בתוכנית השנתית בכלל הענפים וצמצום הוצאות. עם זאת קיימים מספר נושאים הדורשים טיפול/בדיקה:
   • מערכת סולארית – במעבר ל”דליה” נוצרה בעיה בתזרים המזומנים. הנושא הוסדר.
   • רפת – תוצאות בינוניות שנובעות מעלויות עבודה גבוהות, הוצאות אחזקה ושירותי חוץ גבוהות ומזון בעלי חיים גבוה יחסית. נדרש להכין תוכנית להמשך עתיד הרפת לאור השארת תכנון משק החלב-ב5 שנים נוספות לפחות.
   • חשמל עסקי – נדרש לבחון את ההכנסות בתוכנית השנתית אל מול הרבעון הראשון 2021.
   • הוצאות הנהלה וכלליות על כ”א – בהמשך למטלה קיימת, נדרש להציג ולהסדיר את אחוזי המשרה הקבועים והזמניים, והסדרת הטלה על הנו”כ בדוחות על כל ענף
  2. סיכום יו”ר הקיבוץ – דו”ח הרבעון הראשון עומד ביעדים שאושרו. עם זאת, נדרש להמשיך להשיג רווחים בכלל הענפים תוך צמצום עלויות.

כתב: שי אלג’ם

מאשר: מיכאל קישון

פרוטוקול הנהלת אחזקות מס' 7 מיום 230521
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן