פרוטוקול הנהלת אחזקות מס 9 -1/8/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת אחזקות מס’ 09/2021 מתאריך 1/8/2021

הנהלת אחזקות – שרון ורדי, מיכה טיסר, מיכאל קישון, מרטין אטקינס ,שי אלג’ם

חנן רבן ,רועי רבן ,אורה פלד

נוכחים: אביב מן, לינה פרג

נעדרו: מיכל חליווא ,דן ברוזה

הדיון התקיים בהשתתפות: הנהלת הקיבוץ ,רו”ח סילביה ועוזי ברית פיקוח.

סדר היום :

  1. דיון ואישור דוחות כספיים של 2020
  2. הצגה ודיון בעיקרי משמעויות הרב שנתיות המתבטאים בדוחות.

דיון והחלטות:

  1. אישור סדר היום.
  2. דיון ואישור דוחות כספיים של 2020.

סילביה ועוזי הציגו את הדוחות, עיקרי הדוח: המצב ב 2020 השתפר לעומת שנה קודמת בעיקר משיפור התוצאות העסקיות בענפי הקבוץ, הן במפעל והן בגד”ש. הון עצמי גבוה מאוד יחסית למאזן , מעט מאוד חובות לצד שלישי. מראה על איתנות ויציבות.

החלטה : הנהלת האחזקות מאשרת את הדוחות וממליצה לאסיפה לאשר את הדוחות.

3. הצגה ודיון בעיקרי משמעויות הרב שנתיות המתבטאים בדוחות.

בניתוח התוצאות הרב שנתיות רואים הרעה ברווחיות בשנים האחרונות ועיקרה ירידה ברווחי העסקם למעט 2020 בה התוצאות משתפרות, עיקר הבעיה היתה בירידת הרווחיות של המפעל וההפסד של גד”ש העמק, אך כאמור בשנת 2020 התוצאות השתפרו. הוסבר ע”י סילביה ועוזי מברית פיקוח כי הגידול בהוצאות הקהילה נובע מהגידול בשכר החברים כתוצאה מקליטת חברים חדשים בעלי כושר השתכרות גבוה ואופן השקלול של משכורות החברים בדוחות הכספיים.

פרוטוקול הנהלת אחזקות מס' 2021-09
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן