פרוטוקול הנהלת אחזקות מתאריך 3/9/2018

רמת דוד אחזקות אגש”ח בע”מ

ח.פ. 570041913

פרוטוקול מישיבת וועד הנהלה רמת דוד אחזקות מס’ 6/2018

תאריך: 3/09/2018

מקום: רמת דוד

יו”ר: רועי רבן

נוכחים: עודד גרינהוט, שרון ורדי, אורי שובל, איתי קולונימוס, חנן

רבן, עידו פיש, עובד יוסף נדב מלכי.

חסרים: שמוליק לוי.

סדר יום

  1. מכון חליבה ברפת.
  2. סיכום חצי שנה ראשונה 2018.
  3. התבור.
  4. סולארי.
  5. מבנה ארגוני חדש ברמת דוד.

החלטות:

1. מכון חליבה ברפת

הוצג תכנון ע”ס 1.3 מליון ₪ למבנה חדש + 0.7 מליון ₪ למכונות.

סה”כ 2 מליון ₪.

המכון הקיים הוא ל-16 פרות (8 בכל צד).

המכון המתוכנן הוא ל-32 פרות (16 בכל צד).

צפוי שמכון חדש יקצר את זמן החליבה ב- 30% וזה יחסוך קצת בעלויות עבודה ויאפשר לפרות יותר זמן לאכול ולעלות גרה.

נכון להיום הענף באי וודאות בגלל סיומו של הסכם החלב ואי קיומו של הסכם חדש.

החלטה: מאושר להתקדם לקבלת יתר בניה בתקציב כולל של עד 100 אש”ח.

2. סיכום חצי שנה ראשונה 2018

רועי הציג את סיכומי חצי שנה ראשונה של הענפים.

לא התקבלו החלטות.

3. התבור (דיווח):

לרמת דוד כ- % 5.6 אחזקה באגודת “התבור”.

לתבור אחזקות – 60% בתש”ח – חברת הובלה.

– 33% עמל התבור – בית סיעודי

התבור מכר את אחזקותיו בבית הסיעודי תמורת כ- 8 מליון ₪. בשלב ראשון יוחזר למשקים סכום של 50,000 ₪ לכל משק כהחזר עבור הסכום ששולם מוקדם יותר השנה לרכישת חלקה של הורן את ליבוביץ’ שהיו גם הם שותפים בבית. לגבי שימוש ביתרת הכסף תובא הצעה בהמשך ע”י הנהלת התבור.

4. סולארי

רועי מעדכן כי נבדקת אופציה לסולארי קרקעי בכמה שטחים ואפשרות לסולארי ע”ג מאגרים. כמו כן מתקדמים בבחינת הצעות להתקנת מערכות סולאריות ע”ג גגות נוספים.

5. מבנה ארגוני חדש ברמת דוד

המלצת הצוות בחינת מבנה ארגוני להוריד את הקף משרת מנהל העסקים מ-50% להיקף של 20-40%

החלטה: וועד ההנהלה מתנגד להצעה מהסיבה שבהיקפי משרה כל כך נמוכה

מנהל העסקים יעסוק רק בשוטף ובכיבוי שריפות ולא בפיתוח העסקים.

רועי רבן- יו”ר

פרוטוקול הנהלת אחזקות 3.9.2918
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן