פרוטוקול הנהלת אחזקות 9/7/2018

פרוטוקול ישיבת הנהלת רמת – דוד אחזקות, 9/7/2018.

נוכחים: שמואליק לוי, עודד גרינהוט, שרון ורדי, אורי שובל, איתי קולונימוס, חנן רבן, רועי רבן.

1.אישור פרוטוקול ישיבת ההנהלה מיום 11/6/2018: הפרוטוקול אושר.

2. תשובות והבהרות לשאלות שנשאלו ע”י חברי ההנהלה בעקבות הישיבות הקודמות: חנן ורועי עונים בהרחבה על השאלות שנשאלו ע”י חברי ההנהלה כפי שרוכזו ע”י החברים. (ראה מכתב תשובות שנשלח ע”י רועי). חלק מחברי ההנהלה מבקשים להבין מדוע לא מחייבים את הענפים בדמי שכירות. שרון אורי ורועי מנמקים את הסיבות לאי חיוב הענפים בדמי שכירות בכך שגם הענפים וגם הנכסים בבעלות מלאה של קיבוץ וממילא כל רווחי הענפים עוברים לקיבוץ . בנוסף לכל שנכתב מבקשים חברי ההנהלה לשקול את האפשרות להפריד את שכירות מרכז מזון “מילובר” מהרפת ולהעבירה ישירות לעסקים כדי שניתן יהיה לבחון את רווחי הרפת סולו. רועי לקח על עצמו לטפל בנושא.

3.הצגת סטטוס שטחים בתחום העסק: רועי מציג ע”ג מפת הקיבוץ את השטחים והמבנים שבאחריות העסק ואת השימוש שנעשה בהם לענפים ולהשכרה.

4. אחזקות בתאגידים חיצוניים: שרון מציג בפני ההנהלה את רשימת אחזקות רמת דוד בתאגידים ארציים ואזוריים וכן טבלה של תקבולים מתאגידים אלו בעשר השנים האחרונות (מצורף).

רשם: רועי.פרוטוקול אחזקות יולי 2018

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן