פרוטוקול הנהלת הקיבוץ 14/2018 מתאריך 16/7/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 14

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 16 ביולי, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

טלי מור

גלעד קנט

דנה קושניר

שוקי זינגר

דנה פודין

נעמי גדרון

דני יניב

אורי פלד נקש

ליאור שבתאי

חסרים: רונן בריל

מוזמנים: לסעיף 2: נציגי צוות חינוך

לסעיף 3: נציגי צוות הדור הצעיר.

על סדר היום:

1. הצטרפות אורי פלד נקש להנהלת הקיבוץ

אורי הצטרף כחבר להנהלת הקיבוץ במקום יולית חונה יצאה לשנת חופש.

חברי ההנהלה מברכים את אורי על הצטרפותו להנהלת הקיבוץ.

2. אישור פרוטוקול 13/2018

החלטה: אושר

3. הצגת תהליך החברתי שנערך בענף החינוך

בהשתתפות צוות החינוך רלי אדלשטיין, תאיר גל-אור חגולי, אורה פלד-נקש)

חברי הצוות הציגו את מערכת החינוך ואת התהליך החברתי לבחינת יחסי מערכת החינוך והקהילה שנערך בשנה האחרונה, ואת תוצריו.

חברי ההנהלה מברכים על התהליך המרשים והמשתף שנערך.

חברי ההנהלה מבקשים תשובות מפורטות יותר לגבי תהליך שיתוף ההורים בקבלת החלטות במערכת החינוך.

5. פגישה עם נציגי צוות הדור הצעיר

בהשתתפות שי בירן, הדס ברקוביץ, יעל דגני, תמיר אדלשטיין, אורית שפירא

אביב פירט לגבי הרציונל מאחורי הקמת הצוות.

חברי הצוות הציגו מצגת של הסוקרת את הפוטנציאל בני הקיבוץ הצעירים בעשר השנים הקרובות, והאירו את הצורך בבניית דירות להשכרה בבעלות הקיבוץ, על מנת לאפשר דיור לבני קיבוץ לתקופת הביניים.

כיוון שחברי ההנהלה רואים חשיבות רבה בקידום הנושא, ההנהלה מטילה על מנהל הקהילה להכין דיון מפורט בנושא, הכולל בחינת האופציות השונות, עלויות, לוחות זמנים ומקרות מימון.

6. הצעה למימון המאבק נגד הקמת שדה תעופה אזרחי

לקראת דיון הצפוי היום באסיפת הקיבוץ בנושא מקור למימון המאבק נגד שדה התעופה האזרחי, הצוות הפעיל הציג את המלצת צוות כספים לממן את הסכום המבוקש (100,000 ₪) מהסכום המיועד לחלוקת דיווידנד לחברים מרווחי 2017, כחלק מהסכום המיועד לחלוקה פר נפש ( 10% מסך הדיווידנד).

החלטה: ההנהלה מאשרת את הצעת צוות הכספים. ההנהלה מבקשת כי כיוון שהסכום ומקור המימון לא פורסמו לחברים מראש יובא הנושא לאסיפה כהצעה בלבד והצבעה בעניין תערך באסיפת הקיבוץ הבאה.

7. סיום תשתיות בשכונת השרון

אביב הסביר את מורכבות היחסים עם חברת “תקומה” סביב הרצון לסיים את החוזה שנחתם איתם.

הצוות הפעיל מבקש מהנהלה אישור לבדוק את האפשרות לחזור ולבצע את הפרויקט עם חברת “תקומה”.

החלטה: ההנהלה אינה מאשרת את הבקשה ומבקשת להמשיך את ביצוע הפרויקט ע”י המועצה האזורית.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודה אורי שובל שרון ורדיפרוטוקול 14 16.7.2018

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן