פרוטוקול הנהלת הקיבוץ 19/10/15

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 14

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת וועד מקומי משותפת עם צוות שיוך

שהתקיימה ביום ב’, 19 באוקטובר 2015 בחדר הישיבות של המזכירות.

נוכחים: אורי שובל – יו”ר קיבוץ

תרצה שפיץ – מנהלת קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר וועד מקומי

ברכה שורנזון

אורי פלד נקש

שוקי זינגר

נעה אשכנזי

לילי פודין

אביב בארי

חסרים: מיכל כץ גולני

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול מס’ 12/2015.
 2. בקשה לקליטת משפחה לצריף הירוק.
 3. הצגת עבודה לבדיקת כדאיות הקמת פרויקטים סולריים והצגת המלצות הנהלת אגודת האחזקות.
 4. אישור תקציב וועד מקומי 2016 .
 5. דיווח מההנהלה הפעילה

1. אישור פרוטוקול מס’ 12/2015

הערה: יש להקפיד על הנוהל לאישור פרוטוקול:

 1. קריאת פרוטוקול בסוף הישיבה.
 2. הדפסתו והעברתו במייל לחברי הנהלה מספר ימים מועט אחרי הישיבה.

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. בקשה לקליטת משפחה לצריף הירוק

מדובר על קליטה עם הסכם מיוחד המחייב את המשפחה לשמור את החזית החיצונית של

הצריף.

החלטה: לאשר קליטה לצריף הירוק בהסכם מסודר לשימור חזותו של הצריף בכפוף ל:

 1. פרסום לחברים ומתן זמן לחברים להציע את עצמם לצריף הירוק בתנאי הסכם השימור על הצריף.
 2. שהמשפחה תקלט עפ”י הסדרי הקליטה שיגובשו ע”י וועדת קליטה ואישרו באסיפה.

3. הצגת עבודה לבדיקת כדאיות הקמת פרויקטים סולריים והצגת המלצות הנהלת אגודת

האחזקות

 1. עיקרי ההצעה:
סוג מערכת הספק תעריף

(נחסך באג’

תשואה

במימון עצמי

תשואה(80%)

במימון על הון מושקע

שנות החזר במימון עצמי שנות החזר הון מושקע ב___ השקעה

(₪)

תעריפון 110 0.47 12.3% 24% 10 6 540,00
מונה נטו 690 0.509 13.3% 28% 9.6 4.5 3,500,000
 1. וועד הנהלה אחזקות החליט לבצעה את הבדיקות להנחות התחשיב ולהציג את נתוני האמת בתחשיב.

החלטה: לאשר לוועד הנהלת האחזקות לסיים את הבדיקות ולאשר את הפרויקט.

במידה ונדרש מימון מקיבוץ רמת דוד יש לחזור ולאשר בהנהלת הקיבוץ.

4. אישור תקציב וועד מקומי 2016

תרצה הציגה את תקציב הוועד המקומי לשנת 2016.

החלטה: התקציב אושר.

5. דיווח מההנהלה הפעילה

5.1- תרצה דיווחה על הנעשה במרכולית. צפי שפתיחת המרקולית תהיה בעוד 2-3 שבועות.

5.2- נטלי ולילי מבקשות להתחלף בריכוז וועדת תרבות. הנושא בטיפול.

5.3- צוות קליטה (אורי, אביב, דיקלה, תרצה, רועי) יתחיל לעבוד בקרוב אחרי שכל

המסמכים הוכנו.

5.4- נבחרה וועדת חינוך חדשה.

5.5- בנושא שיוך מתעסקים היום עם משפחות הקשורות להחלטה 1314.

5.6- מנהלת שכונת השרון מתחילה להניע את פרויקט הבנייה.

5.7- רועי מדווח שהנחיות המועצה הן לשמור על שיגרת חיים רגילה .

למרות זאת יזמנו תגבור בשמירה באזור בתי ילדים.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן