פרוטוקול הנהלת הקיבוץ 19/4/15

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 5

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת וועד מקומי משותפת עם צוות שיוך רחב שהתקיימה

ביום א’, 19 באפריל 2015 בחדר הישיבות של מפעל מתכת.

נוכחים: אורי שובל – יו”ר קיבוץ

תרצה שפיץ – מנהלת קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי

לילי פודין

אביב בארי

מיכל כץ

ברכה שורנזון

נועה אשכנזי

חסרו: אלעד ניניו, אורי פלד נקש

מוזמנים: צוות שיוך דירות רחב: אילת פרסמן, דב רכס, מרטין אטקינס, גל בריל,

אריק בלפר עו”ד.

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 3-4/2015.
 2. בקשה לשנת חופש.
 3. סדר עדיפות להשקעות בפרויקטים בקהילה.
 4. הסכמי הלוואות בנייה לחברים בערבות קרן קמ”ע.
 5. חידוש צוות ישוב מחלקות בין שותפים במגרשים.
 6. המשך דיון בשיוך דירות.

החלטות:

1. אישור פרוטוקול 3-4/2015.

סעיף 14.8 בפרוטוקול 3 לתקן במקום “מגורים בלבד” – “למגורים כפי שמוגדר בתב”ע”.

החלטה: לאשר.

2. בקשה לשנת חופש (מוזמנת יערה פיין).

יערה ואסף מבקשים לצאת לשנת חופש למטרות סיום הדוקטורט של יערה ובחינת קשרים

עסקיים של אסף.

החלטה:

1.הנהלה מאשרת.

2.לבצע הסכם שכירות על הבית ברוח התקנון.

3.לאשר את ההסכם בהנהלה פעילה ולעדכן את וועד ההנהלה.

4.ההסדר לשנה, כל בקשה להארכה תובא להנהלת הקיבוץ.

3. סדר עדיפות להשקעות בפרויקטים בקהילה (מצ”ב)

 • בקרן להשקעות בקהילה כ-2.3 מש”ח.
 • עלות שיפוץ חדר האוכל והפיכתו למבנה פונקציונלי למטרת הקהילה מוערך כ-2 מש”ח.
 • מבנה המרכזון המשמש את הנוער מצבו רעוע ועפ”י קונסטרוקטור שבדק את המבנה אורך

החיים שלו קצר מאוד- כרגע האישור עד אוגוסט השנה.

 • יש צורך במבנה של 150 מ’ למועדון נוער . עלות בניה המוערכת ע”י המועצה כמליון ומאה אלף ₪.
 • לא שווה לשפץ מבנה קיים.
 • מימון: כ-500 אש”ח ממועצה ו-600 אש”ח מהקיבוץ.

מבוקש לשנות סידרי עדיפויות לייעוד כספי הפיקדון להשקעות בפרויקטים קהילתיים.

בשלב מיידי לבצע את בנית מועדון הנוער וביתרת הפיקדון כולל הקצאת מקורות נוספים, ישופץ חדר האוכל.

החלטה: להמליץ לאסיפה לשנות את סדר העדיפות בהשקעות מקרן להשקעות בקהילה.

 • שלב ראשון- מועדון נוער
 • שלב שני – שיפוץ ח”א

4. הסכמי הלוואות בנייה לחברים בערבות קרן קמ”ע

הוצגו הסכמי קיבוץ, חבר וקמ”ע לגבי קבלת הלוואות מבנק איגוד, בנק לאומי ובנק מזרחי.

מובהר כי עדיין אין את הסכמים עם הבנקים על מועד קבלת הלוואות מהבנקים.

החלטה: הסכמי קמ”ע מאושרים.

5. חידוש צוות ישוב מחלקות בין שותפים במגרשים

החלטה:

1.להפעיל את הנוהל המלא.

2.לפרסם את הנוהל לחברים וקול קורא לחברים להתנדב.

6. המשך דיון בשיוך דירות בהשתתפות צוות שיוך דירות רחב ועו”ד אריק בלפר

מצ”ב הצעת החלטה.

החלטה: אושר ברוב קולות. נגד – 1.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן