פרוטוקול הנהלת הקיבוץ 21/12/2015

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 20

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת וועד מקומי משותפת עם צוות שיוך

שהתקיימה ביום ב’, 21 בדצמבר 2015 בחדר הישיבות של המזכירות.

נוכחים: אורי שובל – יו”ר קיבוץ

תרצה שפיץ – מנהלת קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

נעה אשכנזי

לילי פודין

אביב בארי

אורי פלד נקש

חסרים: שרון ורדי

ברכה שורנזון

מיכל כץ גולני

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 18/2015.
  2. מטרות ויעדים לתכנית 2016.
  3. דיווח מהנהלה פעילה.
  4. בקשה מהנהלה.
  1. אישור פרוטוקול 17/2015:

החלטה : לאשר.

  1. מטרות ויעדים לתכנית 2016 (מצ”ב):

חברי ההנהלה מבקשים לקיים דיון בנושא מבנה החינוך הבלתי פורמלי לפני החלטה סופית על השקעות במבני חינוך (לא כולל מועדון נוערׂׂׂ).

החלטה: ההנהלה מאמצת את תכנית המטרות והיעדים לשנת 2016 שהוצגו בישיבה.

פעם ברבעון יתקיים יימסר דיווח בהנהלה על ביצוע המטרות והיעדים מול עדכון סטטוס

טבלת המטרות והיעדים.

  1. דיווח מהנהלה פעילה:
  • שדה תעופה – רועי מדווח על הפעילות הנערכת בשיתוף המועצה האזורית לבדיקת משמעות

הקמת שדה אזרחי ברמת דוד לקראת גיבוש עמדה בנושא.

  • שינוי מיפוי בית הספר – תרצה מדווחת על כוונת המועצה האזורית לשנות את אזור המיפוי של

רמת דוד ולהחזיר את ילדי רמת דוד ללמוד בביה”ס בגניגר.

הורי ילדי רמת דוד מתנגדים נחרצות למעבר לגניגר והנהלת הקיבוץ

מגבה אותם ככל יכולתה.

ג – מכרזים – תרצה מדווחת על התקדמות במכרז מנהל חינוך החברתי.

מכרזים שעדיין לא הסתיימו: אחראי לתפעול הטכני של שיוך דירות ולרכוז תרבות

והקהילה.

  1. בקשה מהנהלה:

חברי ההנהלה מבקשים לקיים באחת הישיבות הקרובות דיון בנושא המרכולית וכן בנושא המשך בניית השבילים בשכונה המערבית.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן