פרוטוקול הנהלת הקיבוץ 25/5/15

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 7

מישיבת הנהלת הקיבוץ והנהלת וועד מקומי שהתקיימה

ביום ה’, 25 במאי 2015 בחדר הישיבות של מפעל מתכת.

נוכחים: אורי שובל – יו”ר קיבוץ

תרצה שפיץ – מנהלת קהילה

רועי רבן – מרכז משק

נועה אשכנזי

לילי פודין

אביב בארי

אלעד ניניו

ברכה שורנזון

אורי פלד נקש

שרון ורדי

מיכל כץ

מוזמנים: דקלה יוחאי רוטמן (משקיפה), צוות שיוך דירות רחב: אילת פרסמן, דב רכס, דוד

שורנזון, חנן רבן, צוות אד הוק: חנה קנריק, רונן בריל .

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 5/2015.
  2. דיון בהמלצת הצוות הפעיל (בהשתתפות אריק בלפר עו”ד):
  • מעבור למתווה שיוך דירות על פי החלטת מנהל 1366 ביחד עם קבלת מנגנון איזון פנימי בין החברים לשמירה על זכויות החברים הוותיקים כדי שלא ייפגעו מהמעבר.
  • הסמכת וועד ההנהלה לחתום על כתבי ההתחייבויות שבהסדר הביניים (החלטה 1314) לצורך קבלת היתרי בנייה למשפחות המעוכבות לאור הדיווח שהתקבל מהתנועה הקיבוצית על דחיית המועד להתחייבות הקיבוץ לביצוע השיוך וחילוט הערבות ליום 31/12/2016 (בשלב זה).

החלטות:

  1. אישור פרוטוקול 5/2015
  1. הצעת החלטה : מעבר למתווה שיוך דירות על פי החלטת מנהל 1366 ביחד עם קבלת מנגנון איזון פנימי בין החברים לשמירה על זכויות החברים הוותיקים כדי שלא יפגעו.
  2. הצעת החלטה: הסמכת וועד ההנהלה לחתום על כתבי ההתחייבויות שבהסדר הביניים (החלטה 1314) לצורך קבלת היתרי בנייה למשפחות המעוכבות .

הפרוטוקול אושר.

הערה: תנאי הפנסיה לנשים כתלות בגיל הפרישה מצריכים ברור נוסף, יתקיים דיון בצוות פנסיה

ולאחר מכן יובא הנושא לעדכון ההנהלה ולאישורה.

2. דיון בהמלצת הצוות הפעיל

  1. הצעת החלטה : מעבר למתווה שיוך דירות על פי החלטת מנהל 1366 ביחד עם קבלת מנגנון איזון פנימי בין החברים לשמירה על זכויות החברים הוותיקים כדי שלא יפגעו.

החלטה: אושרה ההצעה.

ההצעה תוצג במפגשי חברים שיתקיימו בחודש יוני ולאחר מכן תגיע לאישור האספה והקלפי.

  1. הצעת החלטה: הסמכת וועד ההנהלה לחתום על כתבי ההתחייבויות שבהסדר הביניים (החלטה 1314) לצורך קבלת היתרי בנייה למשפחות המעוכבות .

החלטה: אושרה ההצעה.

ההצעה תוצג במפגשי חברים שיתקיימו בחודש יוני ולאחר מכן תגיע לאישור האספה והקלפי.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן