פרוטוקול הנהלת הקיבוץ 26/10/15

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 15

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת וועד מקומי משותפת עם צוות שיוך

שהתקיימה ביום ב’, 26 באוקטובר 2015 בחדר הישיבות של המזכירות.

נוכחים: אורי שובל – יו”ר קיבוץ

תרצה שפיץ – מנהלת קהילה

רועי רבן – מרכז משק

ברכה שורנזון

אורי פלד נקש

שוקי זינגר

נעה אשכנזי

לילי פודין

אביב בארי

מיכל כץ גולני

חסרים: שרון ורדי – יו”ר וועד מקומי

אורי פלד נקש

דיקלה יוחאי רוטמן – משקיפה

מוזמנים: אדלשטיין רלי-רכזת חינוך

דני אדלשטיין- רכז ביטחון.

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 13/2015.
  2. אבטחת מערכת החינוך.
  1. אישור פרוטוקול 13/2015

החלטה: הפרוטוקול אושר.

  1. אבטחת מערכת החינוך

בשלושת השבועות האחרונים העסקנו מאבטח (חבר קיבוץ) באבטחת גני ילדים בשעות הפעילות.

המאבטח הקיים היום אינו יכול להמשיך בעבודתו ונשאלת השאלה האם להמשיך באבטחת מערכת החינוך ואם כן מהיכן המימון?

(יש לציין כי אין כל הנחייה מצד רשויות הביטחון והחינוך לאבטחה חמושה במערכת חינוך כמו שלנו.

החלטה:

  1. להפסיק את העסקת המאבטח במערכת החינוך באופן מידי.
  2. לבתי הילדים מוכנסת אפליקציה מצוקה לטלפונים ניידים והצוותים יתורגלו בהפעלתה. יש לנסות ולחנך את הצוות המקומי.
  3. יש לבדוק את מערכת האבטחה ההיקפית בקיבוץ ולשפרה (שערים, גדרות, נהלי שמירה וכו’) באחריות צוות ביטחון (דני ורועי).
  4. באחריות רלי ותרצה לנסח הודעה להורים על הפסקת השמירה.
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן