פרוטוקול הנהלת הקיבוץ 3/5/15

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 6

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת וועד מקומי שהתקיימה

ביום א’, 3 במאי 2015 בחדר הישיבות של מפעל מתכת.

נוכחים: אורי שובל – יו”ר קיבוץ

תרצה שפיץ – מנהלת קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי

אביב בארי

ברכה שורנזון

נועה אשכנזי

אורי פלד נקש

אלעד ניניו

חסרו: לילי פודין, מיכל כץ

מוזמנים: ועדת תכנון: טוניה ליפשיץ, חנה קנריק ורני שפורר (אדריכל), צביקה קידר (צוות פנסיה)

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 5/2015.
  2. הצגת תכנית רעיונית של שיפוץ ח”א.
  3. תנאי פרישה לנשים.

החלטות:

1. אישור פרוטוקול 5/2015

החלטה: אושר.

2. הצגת תכנית רעיונית של שיפוץ ח”א על ידי רני שפורר

התכנית הוצגה ע”י רני שפורר.

התכנית העקרונית הינה בהתאם לפרוגרמה שהגדיר הצוות שעוסק בשיפוץ הח”א.

החלטה:

1.ההנהלה ממליצה לאספה לאשר את התכנית.

2.לתלות את התכנית על הלוח המודעות לפני האספה לכמה ימים ולעדכן בכך את החברים.

3. תנאי פרישה לנשים (בהשתתפות צביקה קידר)

מצ”ב הסבר.

צוות פנסיה עדכן את ההנהלה כי עפ”י החוק נשים יכולות לפרוש בגיל 62 בעוד “עתודות” מתחילה לשלם מגיל 65.

הנוהג ברמת דוד הוא שנצמדים לכללים ולחוק.

אי לכך נשים הפורשות בגיל 62 זכאיות לפנסיה תקציבית כנהוג ברמת דוד בשנים האחרונות.

תקציב הקהילה השנתי לוקח בחשבון עלויות אלו.

החלטה:

1.לקבל את החלטת צוות הפנסיה.

2.להמשיך בנוהג הקיים ולהיצמד לחוק.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן