פרוטוקול הנהלת הקיבוץ 30/11/15

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 18

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת וועד מקומי משותפת עם צוות שיוך

שהתקיימה ביום ב’, 30 בנובמבר 2015 בחדר הישיבות של המזכירות.

נוכחים: אורי שובל – יו”ר קיבוץ

שרון ורדי – יו”ר וועד מקומי

תרצה שפיץ – מנהלת קהילה

רועי רבן – מרכז משק

אורי פלד נקש

שוקי זינגר

נעה אשכנזי

לילי פודין

אביב בארי

מיכל כץ גולני

חסרים: ברכה שורנזון

מוזמנים לסעיף מס’ 7 : דיקלה יוחאי רוטמן

דליה איל – מחלקת יישובים של המועצה.

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 17/2015.
 2. הצעת החלטה לתחילת ביצוע איזונים/השוואת זכויות החברים בדירות המגורים בתקופת הביניים עד רישום הבתים על שם החברים.
 3. נוהל שנת חופש.
 4. הקמת צוות ביטחון.
 5. ביטוח סיעודי – עדכון.
 6. פניית אלי והדס שושן בעניין היטל ביוב.
 7. הצעה לאיחוד תפקידים – תרבות, חברה ופרט ורווחה.
 1. אישור פרוטוקול 17/2015

החלטה : לאשר לאחר תיקון הערות. (מצ”ב פרוטוקול מעודכן)

 1. הצעת החלטה לתחילת ביצוע האיזונים/השוואת זכויות החברים בדירות המגורים בתקופת הביניים עד רישום הבתים על שם החברים (מצ”ב)

הערות להצעה:

 1. לסעיף 1 בהצעת ההחלטה יש להוסיף שיחתמו גם על מערכת ההסכמים השייכת לשיוך הקנייני.
 2. לסעיף 2 להוסיף הבהרה שתשלומי האיזונים הינם איזוני הבטונים.
 3. להוסיף לסעיף 2 הבהרה כי הנחה של 15% על המזומן תהיה בתוקף למשך שישה חודשים החל מ-1/01/2016.
 4. סעיף 3- לנסח יותר טוב את סעיף קטן א’.
 5. סעיף 3- לנסח שהיורשים יקבלו דמי שימוש בגובה 800 ₪ עבור הדירה למשך שנת ההתארגנות.

החלטה:

 1. את הנוסח המעודכן יש להעביר במייל לחברי ההנהלה לאישור לפני הפצה.
 2. יש להודיע באסיפה.
 3. יש להפיץ מידע מפורט לחברים בקשר למצבם מול האיזונים.

דף מס’ 2 מתוך 2

 1. נוהל שנת חופש

מוצע לערוך תיקונים בנוהל שנת חופש בסעיף 3 ותוספת לסעיף 4. (מצ”ב נוהל מתוקן)

החלטה: ההצעה מאושרת.

 1. הקמת צוות ביטחון

מוצע להקים צוות לווי וייעוץ לנאמן הביטחון של הקיבוץ.

מצ”ב תאור תפקידי הצוות.

מוצע שתוך שבועיים יוקם הצוות ויתחיל לפעול.

5. ביטוח סיעודי – עדכון

אורי נתן עדכון איפה עומד הטיפול בתקנון הסיעוד.

6. פניית אלי והדס שושן בעניין היטל ביוב

מצ”ב פניית אלי והדס שושן.

החלטה: ההנהלה לא מקבלת את בקשת המשפחה להחזר תשלום היטל הביוב.

הקיבוץ יעזור למשפחה, במידה ותבקש למצות את כל הבדיקות האפשריות מול

המועצה.

7. הגדרת תפקיד רכז תרבות וקהילה (מצ”ב הגדרת תפקיד)

מדובר על רכז תרבות חברה ורווחה.

המועצה תומכת ב-3000 ₪ לחודש למשך שנתיים.

החלטה:

 1. צוות של תרצה, דקלה ולילי יעדכנו את תאור התפקיד בהתאם להערות שנשמעו ויצגו להנהלה בישיבה הבאה.
 2. יש לתת תשובה חיובית למועצה לגבי מימוש התפקיד.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן