פרוטוקול הנהלת קיבוץ 14/12/15

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 19

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת וועד מקומי משותפת עם צוות שיוך

שהתקיימה ביום ב’, 14 בדצמבר 2015 בחדר הישיבות של המזכירות.

נוכחים: אורי שובל – יו”ר קיבוץ

שרון ורדי – יו”ר וועד מקומי

תרצה שפיץ – מנהלת קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

נעה אשכנזי

לילי פודין

אביב בארי

אורי פלד נקש

חסרים: ברכה שורנזון

מיכל כץ גולני

מוזמנים: דב רכס, מרטין אטקינס מצוות שיוך דירות.

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 17/2015.
 2. הקמת צוות ביטחון.
 3. בקשה לקבורה חיצונית.
 4. הודעה.
 5. החתמת חברים על הסכמי שיוך.
 1. אישור פרוטוקול 17/2015:

החלטה : לאשר לאחר תיקון הערות. (מצ”ב פרוטוקול מעודכן)

2. הקמת צוות ביטחון :

מוצע כי חברי צוות ביטחון יבחרו ע”י דני אדלשטיין ורועי רבן וידווחו להנהלה.

3.בקשה לקבורה חיצונית :

ברמת דוד אושרו לאחרונה כללים לקבורה חיצונית אשר לפיהם רק חברים או בנים של חברים החיים בקיבוץ רשאים להיקבר בית העלמין של רמת דוד.

הוגשה בקשה של דליה לאשרור הסדר שנעשה עם מושקו בעבר לגבי קבורה של אחותה בבית העלמין של רמת דוד בהתאם לכלים שהיו נהוגים אז.

מושקו אישר לתרצה שניתנה ההבטחה כזאת לגליה ואחותה.

החלטה:

 1. הנהלה מאשרת את ההבטחה שניתנה בעבר לדליה ואחותה.
 2. יש להסדיר את נושא התשלום והאישור בכתב (לביצוע ע”י תרצה)

4. הודעה

זוהר מימון הודיע על סיום תפקידה.

החלטה: באחריות תרצה לגייס מחליף/ה לזוהר.

5. החתמת חברים על הסכמי שיוך (בהשתתפות צוות שיוך):

יש שני שלבים של חתימות בהליך השיוך:

 1. הסדר ביניים להשוואת מצב הזכויות.
 2. הסדר הקנייני.

החלטה:

 1. להתקדם עם החתמה על הסדר ביניים.
 2. לצרף למסמכי הסדר הביניים את הסכם הקנייני ע”מ שהחברים ידעו על מה הם יחתמו בהמשך.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן