פרוטוקול הנהלת קיבוץ 16/11/15

מישיבת הנהלת הקיבוץ, הנהלת וועד מקומי משותפת עם צוות שיוך

שהתקיימה ביום ב’, 16 בנובמבר 2015 בחדר הישיבות של המזכירות.

נוכחים: אורי שובל – יו”ר קיבוץ

שרון ורדי – יו”ר וועד מקומי

תרצה שפיץ – מנהלת קהילה

רועי רבן – מרכז משק

ברכה שורנזון

אורי פלד נקש

שוקי זינגר

נעה אשכנזי

לילי פודין

אביב בארי

מיכל כץ גולני

חסרים: דיקלה יוחאי רוטמן – משקיפה

מוזמנים:

על סדר היום:

 1. חלוקת רווחי 2014.
 2. התקדמות בתהליך השיוך – יישום איזוני הבטונים.
 3. אישור בקשות לשנת חופש (אסף כץ, חני טל,דימה וילנה ליפשיץ).
 4. ריכוז תרבות וחברה – הצעה לדיון.
 5. דיווח מהנהלה פעילה.
 1. חלוקת רווחי 2014

החלטה: ההנהלה מקבלת את המלצת וועדת כספית לחלוקת רווחי 2014: לאחר הפרשת 500 אש”ח

להוצאות שיוך הדירות לחלק את יתרת הרווח לפי המתווה המוסכם.

ההחלטה התקבלה.

 1. התקדמות בתהליך השיוך – יישום איזוני הבטונים

אורי ותרצה מדווחים להנהלה על התקדמות בנושא השיוך: לקדם את איזוני הבטונים, קידום קבלת היתרי בנייה למשפחות המעוכבות (7 מתוך 12 קיבלו את אישור רמ”י) 5 המשפחות הנותרות נמצאות בהליכים מתקדמים לקבלת אישור.

לא התקבלו החלטות.

 1. אישור בקשות לשנת חופש (אסף כץ, חני טל,דימה וילנה ליפשיץ)- מצ”ב

הוצגו להנהלה פניות כל אחד מסיבותיו לצאת לשנת חופש אחת או יותר ולקבל דמי השכרת ביתם לפי הנוהל שתתקבל.

החלטה:

 1. ההנהלה מציע לאשר את שנות החופש.
 2. באשר לדמי השכירות מאשרת ההנהלה את בקשתו של אסף כץ.
 3. באשר להעברת שכר הדירה לחני טל ולמשפ’ ליפשיץ – הנושא יבוא לדיון באחת הישיבות הבאות לאחר לימוד נוסף והכנה.
 1. ריכוז תרבות וחברה – הצעה לדיון (מצ”ב)

הדיון נדחה בשל העדרה של דיקלה.

5. דיווח מהנהלה פעילה

1- תכנית 2016: אורי דווח על התחלת הכנת תכנית עסקים וקהילה לשנת 2016.

2- הנהלת חשבונות: אורי דווח על ביצוע תהליך לבחינה מקצועית של מערך העבודה בהנהלת חשבונות של

הקיבוץ.

3- דירת שרה רבן ז”ל: הנהלה שמחה להסכמת היורשים לאישור כניסתו עודד ומוריה לדירת שרה רבן

ז”ל ולאור כך:

 1. ההנהלה מאשרת את המעבר של עודד ומוריה כעת בכפוף לחתימת הסכם.
 2. ההנהלה מבקשת לקבל מסמך חתום ע”י היורשים לאישור כניסתו של עודד ומוריה לדירת שרה רבן ז”ל.

4- מרכולית: תרצה מדווחת כי הכוונה והתקווה היא לפתוח את המרכולית בראשית השבוע הבא.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן