פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 1/6/2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 1.6.2020 בשעה 20:30

נוכחים: ניר מילר, הדס ברקוביץ׳, לילי פודין, רון קושניר, אור זמיר, רלי אדלשטיין, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף.

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

נושאים והחלטות:

תמ”ת – על מנת להניע מחדש את תהליך כניסת הפעוטונים לפיקוח של התמ”ת – אביב לבדוק דו”ח סטטוס של התכניות שהוגשו ומה הצעדים הבאים הנדרשים מאיתנו.

תזונה במערכת – בהמשך לשיחות קודמות בנושא איכות ומגוון המזון המוגש בקייטרינג – אור, רלי ורון יפגשו בנפרד לנהל שיח על הקייטרינג, יעדכנו בוועדה ומשם לציבור.

גן בוגר – בעיית הצפיפות הצפוייה בגן בוגר בשנה הבאה (34 ילדים קבועים + 2 ילדי שילוב).

עלתה הצעה להשאיר 3 ילדים בגן הצעיר על סמך גילם הצעיר יחסית בקבוצה.

סוכם שיתבצע שיח וגיבוש חוות דעת של גליה (גננת גן צעיר) והפסיכולוגית של הגן ורק אז תתבצע פנייה להורים על בסיס חוות הדעת המקצועית.

טיפול הוועדה בנושאים הקשורים לשביעות רצון, או אי-שביעות רצון בקהילה מתפקוד מנהלות המערכת או הצוותים.

התנהל דיון על מהו מקום הוועדה בנושאים העולים מהורים הנוגעים לתפקוד צוותי המערכת (כולל המנהלות).

הוגדר התהליך הבא:

פנייה לנציג -> שיחה עם מנהלת המערכת -> החלטה אם להביא לשולחן הוועדה -> הוועדה תגדיר אם זה נושא לדיון בפורום הוועדה או לא -> המנהלת תמסור עדכון בנושא ויוגדרו צעדים להמשך (הגדרת אחריות, פרק זמן טיפול, ופרק זמן תגובה) -> תתקבל החלטה על סוג העדכון שיצא החוצה (להורים הספציפיים, להורי הבית הרלוונטי, לכל קהילת הורי המערכת….) ומי מוציא את התגובה.

הוועדה יכולה וצריכה לשמש את מנהלות המערכות ככלי לדיון וחשיבה.

התהליך נכון לאירועים חריגים אך גם לדיונים עקרוניים העולים בעקבות פניות, ובכלל (דוג’ – הדתה)

אירוע חמור דורש זרימת מידע בין המעגלים השונים של 48 שעות – מערכת חינוך – הנהלה פעילה – וועדה – קהילה.

עלה שוב הנושא שדובר פעמים רבות בעבר (כולל במעגלי השיח) של הגדרת דמות נוספת במערכת שתאפשר אסקלציה כאשר לא מתקבל מענה מספק או כאשר הטיפול למול מנהלות המערכות רגיש וכולל ניגוד אינטרסים.

צעדים להמשך – שירי להביא את הנוהל המסודר לוועדה לאישור ולהחלטה על איך לפרסם.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן