פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 1/7/2020

 

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 1.7.2020 בשעה 20:30

נוכחים: ניר מילר, לילי פודין, רון קושניר, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף.

חסרים.ות: הדס ברקוביץ׳, רלי אדלשטיין

מוזמן: רועי בירן – לנושא הנוער בקיץ

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

נושאים והחלטות:

מחוסגן – נמסר עדכון על החלפת אשת הקשר של הקיבוץ עם מחוסגן. עירית יוסיפון תסיים את תפקידה ובמקומה תיכנס ליאת מלכי, אחות במקצועה (ובעבר אחות טיפת חלב). תהליך חפיפה בין עירית וליאת יתבצע בשבועיים הקרובים ונניע מחדש את התהליך שנקטע עם פרוץ הקורונה. במטרה להשלים את התהליך במערכת הגיל הרך לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה.

גן בוגר – בעיית הצפיפות הצפוייה בגן בוגר בשנה הבאה (34 ילדים קבועים + 2 ילדי שילוב).

נמסר עדכון על התקדמות תהליך האיזון בין גן צעיר לגן בוגר.

סיכום אסיפות הורים א-ו

נמסר עדכון על אסיפות ההורים שנערכו ל3 בתי הילדים במהלך השבוע, בדגש על ביטול ימי שישי בחופש הגדול.

עלה קושי מצד ההורים, בעיקר הורי בית ילדים רקפת (א-ב).

הוועדה הסכימה שעל אף כי ההחלטה העקרונית (שנבעה מאילוצים תקציביים, אך בצידה גם צידוקים חינוכיים) עומדת בעינה, יש להתחשב בהורי הילדים הצעירים לאור התקופה הסוערת שעברה על כולנו, הצורך של הילדים במסגרת כמה שיותר והצורך של ההורים בימי שישי פנויים לעבודה או לכל דבר אחר.

ההנהלה הפעילה תציג בפני הנהלת הקיבוץ ב-6.7 את המתווה המוצע, ולאחר דיון ואישור יובא המתווה להורים.

תיבדק מידת הביקוש למתווה המוצע אצל הורי רקפת (ואם לא תהיה קבוצה מספיק גדולה בא-ב, גם ב-ג’).

פעילות הנוער מחוץ לשעות פעילות המערכת – דיון לקראת הקיץ

הוצגו פעילויות הנוער השונות שאינן במסגרת המערכת והתקיים דיון בסיכון וברווח שבפעילויות אלה:

בית ספר, עבודת נוער, פעילות חברתית בקיבוץ ומחוץ לו (מסיבות, נסיעות..), התנדבות בקיבוץ, פינות הזולה, שתייה וסמים, אלימות וונדליזם.

עלו הצעות להתמודדויות עם ההתנהגויות הבעיתיות ולחיזוק ההתנהגויות החיוביות.

דנו ב”תחום השיפוט” של וועדת החינוך בנושאים אלה מאחר ומתבצעים מחוץ לכתלי המערכת, ומה המסר החינוכי-קהילתי שהוועדה רוצה להוציא.

הוצע לפנות לגורמים מקצועיים המתמחים בנושא נוער בסיכון ולגורמים במועצה הרואים את התמונה הרחבה יותר של הפעילות בתחום הנוער בכלל ישובי המועצה, על מנת להתייעץ ולבחון דרכי התמודדות עם נקודות הקושי.

הוחלט להקים צוות חשיבה מצומצם אשר יכלול את נציגי המערכת, נציגי ההורים ונציגי וועדת חינוך, וינסה לקדם את נושאים אלה – אור ורועי לקדם הקמת הצוות

נושאים להעלות לדיון בישיבה הבאה:

המעבר לגן בוגר – רלי לתת סקירה של מה נעשה עד כה ומה הצעדים הבאים

התמודדות המערכות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ובעיתות משבר – רלי ואור להציג מצב קיים לעומת תפיסתן של מצב אופטימלי

יעדי המערכות לשנה הבאה – רלי ואור להציג

רון ושירי לתאם רצף פגישות וועדה לחודשים הקרובים

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן