פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 13/1/2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 13.1.20 בשעה 20:00 במזכירות

נוכחים: ניר מילר, הדס ברקוביץ׳, רון קושניר, אור זמיר, לילי פודין, רלי אדלשטיין, תאיר גל אור חגולי, אביב מן.

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

נושאים והחלטות:

1. נמסר עדכון על מצב מבני החינוך בעקבות מזג האויר הקיצוני

ההודעה המוקדמת להורים בערב הסופה על היתכנות לדחיית התחלה/ לביטול יום הפעילות בחלק מהגנים בעקבות הצפות ונזילות התקבלה בקרב ההורים בשביעות רצון.

פעולות נדרשות בבתים השונים

  • גג בית התינוקות-פעוטון צעיר תוקן וכעת נשאר לייבש את הקיר ולנקות מעובש.
  • פעוטון בוגר – נדרשת בדיקה של תקרת העץ בחדר השינה שהוצף ובמרפסת כניסה הימנית –מה נזקי הגשמים שנגרמו בינה לבין הגג.
  • גן צעיר נזילה בכניסה לגן

הצעדים הבאים –

רלי תקדם בדיקה של תקרת העץ בפעוטון הבוגר, ותוודא טיפול ברטיבות בשני הבתים האחרים.

רלי תבדוק למול המועצה האם יש מי שיכול לבדוק את המבנים בצורה יסודית (יסודות, תקרות, גגות וכו) ולאשר תקינותם.

2. מחוסגן

שירי מסרה עדכון לגבי מספרי פנקסי החיסונים החסרים להשלמת המהלך במערכת הגיל הרך. כרגע חסרים 2 פנקסים.

הוועדה דנה (באופן אנונימי) בהתנהלות המתבקשת למול המשפחות.

הצעדים הבאים –

רלי תבדוק מול מחוסגן מה אחוז הפנקסים שנבחנו ומתי צפוייה להסתיים הבדיקה של כל הפנקסים שנמסרו.

כשיהיו נתונים ממחוסגן, שירי תפרסם עדכון לקהילה על סטטוס ההתקדמות ותזכיר את החלטת האסיפה בנוגע למשפחות שלא מחסנות.

במקביל אביב יזמין את המשפחות שטרם מסרו פנקסים לשיחה ובה יבהיר את חשיבות המהלך הקהילתי ואת החלטת האסיפה בנושא.

3. תקציב החינוך 2020

תאיר הציגה 3 אפשרויות לקיצוץ בתקציב הבלתי פורמלי:

  • הפסקת סבסוד הארוחות – אשר ילווה בבחינה מחודשת של התפריט (יצויין לפרוטוקול כי זוהי החלטת וועדה קיימת משנה שעברה שהיתה אמורה להיכנס לתוקף בפסטמבר 2019 ולא בוצעה)
  • סגירת המערכת בימי שישי במהלך החופש הגדול (מסתכם בכ-6 ימי שישי) – החל מינואר/ספטמבר 2020
  • הפסקת חוג התנועה של נטלי

עלתה הצעה לבדוק את האפשרות של ביטול הביטוח מאחר שהילדים מבוטחים ע”י משרד החינוך בכל 24 שעות של יום לימודים.

עלתה הצעה לפתוח את המערכת להשתתפות של ילדי חוץ, כגון ילדי בית ספר גניגר, ילדי הבסיס.

הצעדים הבאים –

תאיר תדייק את סכומי החיסכון בכל אחת מהאלטרנטיבות על מנת לעמוד על אטרקטיביות המהלך.

תאיר לנסח מכתב להורים אשר מסביר את מהלך הצמצום בחינוך, הסיבות לו וההשתדלות לפגוע כמה שפחות שרמת השירות והחינוך הניתן.

תאיר לבדוק את ההצעות שעלו בנושא ביטול הביטוח והוספת ילדי חוץ.

4. ישיבה נוספת תידרש על תקציב הגיל הרךפרוטוקול ישיבת וועדת חינוך שלישית לפרסום 13.1

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן