פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 17/5/2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 17.5.2020 בשעה 20:30 בזום

נוכחים: ניר מילר, הדס ברקוביץ׳, לילי פודין, רון קושניר, אור זמיר, רלי אדלשטיין, אביב מן.

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

נושאים והחלטות:

סיכום תפקוד הנהלה פעילה בתקופת הקורונה

ניתנה סקירה לוועדה על פעילות ההנהלה הפעילה בתקופת הקורונה ע”י 4 חברי ההנהלה.

מספר נקודות מהותיות שעלו ע”י חברי.ות הוועדה:

חברי.ות הוועדה ודמויות אחרות רלוונטיות בקיבוץ יכולות לסייע לצוותים בחירום ובשגרה.

הייתה חסרה התייחסות לוועדה, אפילו באמת שיתוף ויידוע. הקשר הוועדתי היה חסר. מי שלא בקבוצות הורים לא קיבל בכלל מידע.

סוכם שהפעילות אך ורק במסגרת ההנהלה הפעילה היה לא מיטבי ובהינתן מצבים דומים בעתיד נמצא דרך לשמור על פעילות, אפילו בהיבטי שותפות ואחריות. צריך למצוא מודל עבודה מעגלי שמאפשר סגירת פינות מהירה ו-וודאית.

יש לנו אחריות לבדוק היכן נמצאים ילדי ד-יב, ולשמש מעין פלטפורמה לאפשר להם להעלות קשיים וצרכים בתום התקופה הקשה, לייצר שיח סביב הנושא.

תקופה זו הוכיחה שהעובדה ששתי מנהלות החינוך הן מתוך הקיבוץ היא ייתרון. היתה פעילות וחשיבה לאורך כל התקופה על מנת לתת מענה ככל הניתן גם בתקופת הסגר.

הוועדה יכולה היתה, אם היתה נשמרת בלופ, לתת מענה לקולות שעלו בתוך הקהילה, לתת גב להחלטות ההנהלה, לשמש כפורום להתייעצות לגבי ההתנהלות השוטפת ובעיקר לגבי תהליך החזרה לשגרה.

האם יש דברים שעשינו/ למדנו כמערכת בתקופת הקורונה שניתן לאמץ ולקחת איתנו הלאה –

הגיל הרך –

עבודה בקבוצות קטנות – רואים יותר כל ילדה וילד.

החינוך החברתי –

התקופה הזו הבליטה את הצורך בחינוך הבלתי פורמלי כפי שהוא מתקיים בקיבוץ בתקופות שגרה. לילדים הייתה חסרה מסגרת ושגרה של מפגשים האחד עם השני ועם דמות המדריך.

התקופה הוכיחה לנו שאפשר להרחיב את צורת ההסתכלות על פעילות של מה זה חינוך בלתי פורמלי ואיך הוא מתבצע – יצירתיות וגיוון בפעילויות כפי שנעשו בתקופת הקורונה.

יוזמת ה’חוגים’ שהעבירה שכבת ו’ לילדי גן בוגר וכתה א היתה מקסימה ומבורכת ואולי כדאי להמשיך ולקדם יוזמות דומות.

נושאים שצריך להתחיל להניע/ להניע מחדש

מחוסגן – לפני פרוץ הקורונה נעשה מיפוי אנונימי ומדוייק של חוסרי החיסונים ונוסחו המכתבים להורים. בשלב זה עירית צריכה לשלוח להורים את המכתבים לפי המיפוי שנעשה.

שיח הרמת מנהל קהילה צריכה להתקיים עם המשפחה היחידה שאינה משתפת פעולה עם התהליך הקהילתתי בשלב זה.

נושאים מישיבות קודמות שלא טופלו עדיין

סיכום מעגלי שיח – עלתה הבקשה לפרוט את הדמויות הקיימות היום במערכת ולמצות את השירותים שניתן לקבל מהן לפני הוספת כוח אדם נוסף. שירי ואביב להכין לוועדה הבאה הצעה בנושא לאחר ביצוע בדיקה סביב היועצות.

תמ”ת – נושא שיפוץ המבנים. האם לאור בעיית התקציב והצמצום בהשקעות נעמוד ביעד שקבענו לשנה הבאה.

בטיחות מבני שעשועים – לילי ביקשה להעלות את הנושא בפגישת הוועדה הבאה

ישיבות הוועדה

תואמה ישיבת וועדה ל-1.6.2020 ב-20:30

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן