פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 20/1/2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 20.1.20 בשעה 20:00 במזכירות

נוכחים: ניר מילר, הדס ברקוביץ׳, לילי פודין, רלי אדלשטיין, אביב מן.

חסרות: רון קושניר, אור זמיר, תאיר גל אור חגולי

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

נושאים והחלטות:

1. תקציב החינוך 2020 – הגיל הרך.

רלי הציגה את מצב הבתים השונים ואפשרויות האיזון:

בית התינוקות:

עקרונות הפעלה אשר יביאו איזון נוסחו:

  • שמירת מקום לחברים בלבד
  • לכל היותר 3 תחנות כניסה (ספטמבר, ינואר, אפריל)
  • מטרה: פתיחת שנה עם 8 תינוקות
  • תחנת כניסה הבאה תחול בקבוצה של 3-4
  • תוספת של מטפלת (בתחנת כניסה הרשמית) תקרה עם 2 תינוקות נוספים לפחות
  • תחנת כניסה באפריל תתקיים רק במקרה כי ידוע מראש על תינוק/ת של חברים שעתיד להכנס במועד זה, אחרת יתמלא בית התינוקות בתחנת הכניסה השנייה ע”י ילדי חוץ
  • במקרה שתינוק/ת של חברים דורשת תחנת כניסה מאוחרת (אפריל), תנסה מנהלת הגיל הרך לייצר תחנת ביניים (בין ינואר לאפריל) אחת במקום השתיים
  • תוספת של ילד 13 – רק במקרה וזה משרת הכנסה של תינוק/ת של חברי קיבוץ במועד מאוחר

פעוטון צעיר:

הוספת ילד חוץ גדול (יליד ינואר-פברואר) בתחילת השנה

פעוטון בוגר:

הוספת ילד חוץ אחד

גן צעיר + גן בוגר:

למלא את הגן הצעיר עד המכסה (21) בילדים מבחוץ, עם הבטחה שנעשה כל מה שאפשר על מנת שישארו גם בגן הבוגר.

הגדלת תקן הילדים בגן הבוגר ל33-34 (אך ורק לטובת חברים, תושבים וילדים ממשיכים), למול תוספת איש/ת צוות

הוסכם כי בנוגע לקליטת תינוק נוסף לבית התינוקות ופעוט נוסף לפעוטון צעיר רלי תעשה בדיקה למול יועצת המערכת. במקרה ויאושר נמשיך לפיילוט כבר באפריל השנה.

תאיר לשלוח את ההצעה בנוגע לאיזון תקציב הבלתי פורמלי עם המספרים המדוייקים במייל לעיון הוועדה.פרוטוקול ישיבת וועדת חינוך רביעית לפרסום 20.1

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן