פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 21.12.2020

 

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 21.12.2020 בשעה 20:30 במזכירות

נוכחות: לילי פודין, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, הדס ברקוביץ’, מאיר ישראל.

חסרים: ניר מילר

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

נושאים והחלטות:

קהילה מחוסנת

רקע:

בעקבות החלטת האסיפה בנושא הקהילה המחוסנת, ועם הגיענו ליישורת האחרונה ביישור הקו בגיל הרך (3 ילדים וילדות בלבד שטרם התניעו מהלך להסדרה של חוסרי חיסוני הילדות לפי תכנית החיסונים של משרד הבריאות), הגיע הזמן לפעימה השנייה של המהלך – גילאי א-ו.

לצורך ניהול דיון מפורט וברור הזמנו את ליאת מלכי (המרכזת את נושא ההתחסנות במערכת).

דיון:

ליאת מסרה מידע על האפשרויות הקיימות להשלמת חיסוני ילדות בגילאי היסודי וענתה על שאלות הוועדה.

עלה חשש בקרב הוועדה שבמקרה ויהיו חוסרים משמעותיים בגילאי היסודי ותיווצר התנגדות למהלך בקרב הורים, הדבר עלול לפגוע בנוכחות ובהשתתפות במערכת החינוך החברתי.

החלטות:

 • בשלב ראשון יתבצע איסוף פנקסים וולונטרי לצורך מיפוי של המצב הקיים.

 • בהתאם לתוצאות המיפוי ייבחן המשך הטיפול המיטבי – האם במסגרת החינוך החברתי (והוועדה) או תחת הנהלת הקהילה.

 • השלב הראשון יצא לדרך כבר עכשיו, לא נמתין לספטמבר 2021.

 • בכפוף לאישור הנהלת קהילה.

משימות:

אביב – להביא לשולחן הנהלת הקהילה בישיבה הקרובה.

שירי – לנסח מכתב להורים המציג את המהלך המתוכנן.

אור – לשלוח מכתב להורים.

ליאת – לאסוף פנקסים ולבצע מיפוי.

 1. מודל הפעלת גן צעיר-גן בוגר

רקע:

בסוף הקיץ האחרון, מצאנו את עצמנו עם גן בוגר גדול, מעבר למה שהיה מקובל בעבר ולמה שהוסכם בוועדת חינוך.

אחרי תלונות של הורים, דיונים בוועדת החינוך ובהנהלת הקהילה, סוכם כי השנה תיפתח עם 34 ילדי וילדות גן + 2 ילדי שילוב חלקי, וכי יינקטו שיפורים ותגבורים מבניים וצוותיים על מנת לוודא שקבוצת הילדים והילדות תקבל אקלים חינוכי מיטבי ככל האפשר בהינתן מספר הילדים והילדות בגן. בנוסף לשינויים אלה התחייבתי בפני הורי הגן הבוגר לקדם בעזרת הוועדה הסדרה של מודל החלוקה של גילאי 3-6, על מנת שיאפשר דינאמיות בבניית הקבוצות של שני הגנים, בהתאם לגודל השנתונים וגודל הגנים הצפוי.

דיון:

נערך דיון בשני מצבי הקיצון –

 • 3-6 קבוצה פנימית גדולה

 • 3-6 קבוצה פנימית קטנה מ-36 ילדים (המספר הנדרש לקבלת תקן משרד החינוך לגן הצעיר)

רלי שלחה חומר רקע מפורט המסביר את שני המצבים, את המשמעויות הפדגוגיות של הפעולות האפשריות בכל אחד מהמצבים ואת המלצותיה המקצועיות לעתיד.

30-32 נקבע כמספר ילדים וילדות קבועים רצוי (לא כולל ילדי שילוב).

עלתה השאלה מה המספר המיטבי מבחינה כלכלית.

החלטות:

 • לא ניתן לסיים את הדיון בלי להתייחס לפן הכלכלי.

 • תתבצע בדיקה של מהי נקודת שיווי המשקל הכנסות-הוצאות מבחינת מספר ילדים וילדות בגן.

 • הדיון ימשיך בפגישת הוועדה הבאה, עם המידע הכלכלי.

משימות:

רלי – לשבת עם חנה התמחירנית ולחשב כמה ילדים וילדות מייצרת איזון כלכלי בגן הבוגר.

 1. סיכום תקציב 2020 ותחזית ל-2021

מפאת קוצר הזמן לא הספקנו לדון בנושא התקציב.

נקבעה ישיבה ייעודית ב-30.12.2020 לנושא זה באופן בלעדי.

בברכה,

שירי אביזוהר שטייףפרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 12 לפרסום 21.12

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן