פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 25/12/18

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 25.12.18 בשעה 20:30 במזכירות

נוכחים: ניצן קולונימוס, נעמה אלג׳ם, הדס ברקוביץ׳, תאיר גל אור חגולי, רלי אדלשטיין, אביב מן.
רשמה: אורה פלד נקש

נושאים והחלטות:

1. עדכון על קליטת ילדי משפחת אברה במערכת
אביב עדכן שממשיכים על פי התכנית שהוצגה לוועדה. הגורמים המקצועיים הרלוונטיים עובדים בתיאום עם הצוותים שלנו.

2. עדכון על היערכות הגן הבוגר לשנה הבאה
רלי הציגה את הצפי למספר הילדים מהקיבוץ בגן. מכיוון שהגן מגיעה לקיבולת המלאה שלו על פי החלטות הוועדה (30 ילדים), לא נוכל לקלוט ילדים מחוץ לקיבוץ. המצב יוצר תסכול מצד הורי החוץ שילדיהם נמצאים כמה שנים במערכת, ושיש להם אחים בגנים אחרים אצלנו.
בדיון שקיימנו עולה כבכל שנה, המסקנה כי גן בוגר מעצם הגדרתו כדו-גילאי מייצר ״צוואר בקבוק״ במעבר מגן צעיר (תקן- 21 ילדים). כל עוד אלו תקני הילדים שלנו, ניאלץ להתמודד עם הסיטואציה הזו, קשה ככל שתהיה. בניגוד לשנים קודמות, השנה ההודעות להורים נמסרו מוקדם, וללא יוצאים מהכלל, כך שיש מספיק זמן למשפחות להתארגן ולהיערך למציאת גנים אחרים.
החלטה: לבדוק שינוי בניסוח חוזה הגיל הרך שיעזור בתיאום ציפיות הורי החוץ לגבי אי-שמירת מקום בגן הבוגר.

3. תהליך רישוי למשרד התמ״ת לידה עד 3
רלי הציגה את הרקע למהלך (מצורף מסמך), כאשר למעשה החקיקה במדינה מחייבת אותנו להיכנס לנושא הסדרת מעמד הגנים הלא מפוקחים שלנו- בית התינוקות, פעוטון צעיר ופעוטון בוגר.
הדיון התמקד בתהליך הקהילתי שנרצה לראות ביחס לשינוי הזה בתוך המערכת.
החלטות:
1. תכנית מסודרת לשיתוף הקהילה תישלח לוועדה עד ה-21.1.19 [באחריות רלי ואביב]
2. תאריך יעד להתחלת תקשורת בנושא- תחילת פברואר [באחריות רלי ואביב]
3. יש להקים צוות מצומצם של הנהלה פעילה עם נציג ציבור שהוא הורה לילד בגיל הרלוונטי (לידה עד 3) [גיוס נציג ציבור- באחריות אורה]

4. עדכון על מסלולי השתתפות בחינוך החברתי
רקע: לפני 3 שנים יישמנו שינוי במסלולי ההשתתפות בחינוך החברתי, המאפשרים התאמה וגמישות בהשתתפות ובתשלומים למערכת. במסגרת ההחלטה הזו, החלטנו גם על תשלום חובה למערכת, למי שלא משתתף בפעילות השוטפת.
בעקבות פניות הורים להפחתה של תשלום החובה, תאיר הציגה סקירה לוועדה של כל השירותים הניתנים לכל ילדי הקיבוץ, גם כאשר אינם משתתפים בפעילות השוטפת.
קיימנו דיון על מהות הקשר בין המערכת לילדים שאינם לוקחים חלק פעיל בפעילות. יש קושי במתן מענה לצרכי ילדי ה-ו, שכתוצאה מכך בוחרים לצאת מהמערכת. חשוב לפתח מענים מותאמים לגילאים האלו. בנוסף, תשלום החובה במרכזון הוא 50 ש״ח, למרות שניתנים שירותים רבים באמצעות במערכת.
החלטות:
1. להוציא מכתב הסבר לקהילה על חובת התשלומים והשירותים [באחריות תאיר]
2. הצוות ימשיך בבניית תכנית פעילויות ייעודיות לגילאי ה-ו במסגרת ההיערכות בנשר לשנה הזו ולשנה הבאה. תאיר תעדכן את הוועדה בנושא.
3. יש לבחון העלאת מחיר המינימום במרכזון ל-100 ש״ח לחודש [לדיון בוועדה]

5. תקציב 2019
מפאת חוסר זמן לא נמסר עדכון בנושא. אביב ישלח עדכון במייל לפני הדיון בהנהלת הקיבוץ.

מערכת החינוך החברתי רמת דוד – הסבר על מבנה התשלומים

מערכת החינוך החברתי רמת דוד – מערכת קהילתית

שלום לכולם,

ברצוננו לשוב לעדכן ולהבהיר את הקו המנחה את הנהלת החינוך בנוגע לקיום המערכת והתנהלות כחלק מחיי הקהילה ברמת דוד.

רקע והסבר בנושא מערך התשלומים:

במהלך שנים רבות, בשל סיבות דמוגרפיות, קבוצת ילדי רמת דוד מנתה מספר מועט של ילדים. המעבר מהגיל הרך (בו נקלטו גם ילדי חוץ ) לחינוך החברתי, בו פועלים בעיקר ילדי רמת דוד, העצים את הבעיה. לאורך שנים הוחלט על תשלום חובה מסובסד, לחינוך החברתי א-י”ב לכל ילדי הישוב בגילאים אלו.

לפני כשלוש שנים ולאחר בדיקת הנושא, הוחלט על שימור המערכת כמערכת חינוך קהילתית לכלל ילדי הישוב ועל שינוי בדפוסי התשלום שהיו נהוגים.

המערכת כוללת שני מערכים: המערך הפועל על בסיס קבוע של שני בתי הילדים והמרכזון. במקביל נותנת המערכת מענה רחב בשלל תחומים לכלל ילדי הישוב: “חוג לכל ילד”, פעילויות תנועה, פרויקט שישי, פעילויות ספורט ופרויקטים קהילתיים , פעילויות טיפוליות בשילוב מערכת הרווחה ועוד.

כל אלו מוצעים לכלל ילדי היישוב בזכות ההחלטה על קיום המערכת כמערכת רחבה לכולם. זאת, ללא תלות בשאלת ההשתתפות בבתי הילדים.

יש לזכור כי, צוותי החינוך פועלים לאורך השנה, תומכים בפעילויות שמחוץ למערך הקבוע של בתי הילדים והמרכזון בנוכחות ובארגון ובכך מאפשרים את שגרת הפעילות ממנה נהנים גם ילדים אשר אינם שותפים במערך הקבוע.

בהתאם לתפישה זו נבנו שלושה מסלולים השתתפות:

  1. מסלול מלא הכולל השתתפות מלאה על בסיס יומי בפעילויות בתי הילדים והמרכזון.
  2. מסלול חלקי לילדי ו’ המאפשר הצטרפות לפעילויות על בסיס חלקי .
  3. מסלול לא משתתף: הכולל מס חינוך בעבור האפשרות לצרוך את שרותי המערכת כפי שהוסבר לעיל.

בנוסף למסלולים אלו ומתוך רצון לעודד קשר עם כל ילדי היישוב, נפתחו שתי האפשריות הבאות:

  1. פעילויות הערב בגילאי ג-ו
  2. הצטרפות לפעילויות שיא בנעורים בעת החופשות.

מערכת החינוך החברתי רמת דוד- הסבר על מבנה התשלומים

פרוטוקול חינוך ישיבה מספר 34
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן