פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 27.7.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 27.7.2020 בשעה 20:30

נוכחות: ניר מילר, לילי פודין, הדס ברקוביץ׳, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף.

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

נושאים והחלטות:

תזונה במערכת החינוך – רון הציגה הצעת עבודה+מחיר מתזונאית מומלצת, עם הצעה לתהליך צר יותר מההצעה. עלה כי יצא קול קורא מן המועצה לסיוע בבניית תפריט תזונתי למערכות הגיל הרך.

החלטה – רון תבדוק את פרטי התכנית מטעם המועצה כחלופה בחינם לייעוץ הפרטי. עדכון יימסר לוועדה בהמשך.

מחוסגן – נמסר עדכון על כניסתה של ליאת מלכי לתפקיד ורענון הרישומים. לקראת שנת הלימודים הבאה נפעל במהירות להסדרת החוסרים ולעדכון הרישומים.

מבני חינוך – רלי מסרה כי נקבעה לשבוע הבא פגישה עם המהנדס של המועצה לגבי הגן הבוגר. בנוסף עלה שוב מבנה הפעוטון הבוגר והצורך בבדיקת תקינות הגג בו. רלי לטפל באותה הזדמנות.

תמ”ת – גלי וייס וגלית פליישר בודקות בשוטף את התקדמות האישורים.

אביב לבדוק אפשרות שמאחר והעיכוב הינו מצד התמ”ת (איזור ה-8 חודשים), אולי אפשר יהיה לקבל סמל מעון זמני/ מותנה.

חבר וועדה נוסף – דנו בצורך בחבר וועדה נוסף, בעדיפות לחבר עם ילדים בחינוך הבלתי פורמאלי (לאור מיעוט ייצוג בוועדה).שירי לטפל.

ייעדי מערכות החינוך – אור ורלי נדרשות להכין לפגישת הוועדה הבאה תכנית מסודרת של יעדי המערכות לשנת הלימודים הבאה.

סיכום מעגלי שיח משנה שעברה – ברצוננו להוציא את סיכום מעגלי השיח משנה שעברה לציבור.

לצורך כך: אור ורלי לנסח התייחסות ל’פעולות לביצוע בתכנית העבודה תש”פ” כפי שהוגדרו עבור כל אחת מהמערכות.

שירי לעדכן את נוהל הפניות שהוצע ולהכין לפרסום יחד עם סיכום המעגלים ועדכוני המנהלות.

שירי להציע הגדרה מדוייקת של תפקיד נציבות פניות הציבור בחינוך ולאחר אישור בוועדה למצוא את הפרסונה הרלוונטית.

גן בוגר – בעיית הצפיפות הצפוייה בגן בוגר בשנה הבאה (34 ילדים קבועים + 2 ילדי שילוב). רלי מסרה עדכון על התהליך שנעשה מול הורי הצעירים. על שיחה עם האחראית על הגיל הרך במועצה. ועל היערכות מבנית וצוותית לקראת גן גדול (חורג מהחלטות הוועדה).

נוהל אי-הגעה למערכת – שירי תשלח במייל את הנוהל המעודכן ע”י רלי ומובילות הגנים, הוועדה מתבקשת לעבור שוב (דנו בנוהל בעבר) על העדכונים ולאשר על מנת שנוכל להוציא לציבור.

נושאים להעלות לדיון בישיבה הבאה:

התמודדות המערכות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ובעיתות משבר – רלי ואור להציג מצב קיים לעומת תפיסתן של מצב אופטימלי – נדחה מהישיבה הנוכחית מפאת קוצר זמן

היערכות לקורונה 2 – נושא מבוקש ע”י ניר

בברכה,

שירי אביזוהר שטייףפרוטוקול ישיבת ועדת חינוך תשיעית לפרסום 27.7

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן