פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 30.11.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 30.11.2020 בשעה 20:15 בסילו

נוכחות: ניר מילר, לילי פודין, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, הדס ברקוביץ’, מאיר ישראל.

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

 

נושאים והחלטות:

 

חבר וועדה חדש

נערכה היכרות וקבלת פנים חמימה וחביבה לחבר הוועדה החדש – מאיר ישראל.

 

תמחור שירותי המרכזון

אור הציגה את העליה בשירות שנותן המרכזון ביחס לעבר – באיכות המדריכים והפעילויות, במספר הפעילויות ושעות הפעלת המרכזון ומעל הכל בנוכחות ומעורבות הנוער.

לצד זאת הציגה אור את העליה בהוצאות הנגזרת מעלייה בשירות ובהשתתפות אך ללא עלייה בגבייה אשר תואמת את המרכזון והשירות שהוא נותן כיום.

אור ביקשה את אישור הוועדה להעלאת תשלומי המרכזון ב-100 ש”ח לילד.ה.

נידונו אפשרויות שונות לגבייה דיפרנציאלית, להעלאה בפעימות למול העלאה אחידה וחד פעמית.

נקודות חשובות שעלו דיון בוועדה:

המרכזון, בניגוד למסגרות החינוך האחרות בקיבוץ, בנוי על רצון השתתפות של הנוער ולא על רצון ההורים, המרכזון מחבר את הנוער לקהילה ולקיבוץ, ונותן תחושת שייכות.

גם בשנים בהן השירות שנתן המרכזון היה מינימלי ופחות איכותי הגבייה היתה כפי שהיא היום, ועלות נוספת משקפת את ההשקעה במערכת בשנים האחרונות והאיכות אותה נותן צוות המרכזון והמערכת.

עלינו להישמר מפני מצב שבו העלאה גבוהה מידי במחיר להורה תגרום לאי-השתתפות של ילדים במרכזון.

 

החלטת הוועדה – אושרה העלאת תשלומי המרכזון בכפוף תהליך מול הורי המרכזון הכולל שיקוף ושקיפות הסיבות לצורך בתוספת גבייה, עלויות תפעול המרכזון וייעוד הכספים מהגבייה הנוספת.

 

קהילה מחוסנת

מחוסגן – נמסר עדכון אנונימי על מצב ההתחסנות בגיל הרך. רוב הילדים והילדות שעדיין לא חוסנו לפי תכנית החיסונים של משרד הבריאות כבר נמצאים בתכנית השלמה. מספר בודד של ילדים וילדות טרם החלו בתהליך והם.ן בטיפול מנהל הקהילה.

חיסון בתי הילדים – שירי ביקשה את אישור הוועדה להנעת תהליך בדיקת פנקסים והשלמת חיסוני הילדות בגילאי א-ו’, בכפוף להחלטת האסיפה בנושא. הוועדה ביקשה לנהל דיון מפורט בנושא בנוכחות ליאת מלכי (המרכזת את נושא ההתחסנות במערכת). תזומן לישיבת הוועדה הבאה.

 

חוק המצלמות בפעוטוני לידה עד 3

נמסר עדכון על התהליך שנערך למול הורי בית התינוקות והפעוטונים בנושא חוק המצלמות ותוצאותיו.

 

סיכום תקציב 2020 ותחזית ל-2021

יוקם צוות ייעודי מצומצם מתוך הוועדה הכולל את הדס ברקוביץ’ ומנהלות החינוך על מנת לנתח ולשקף את ביצועי ותחזית המערכות לפני הצגה מסודרת לוועדה ולהנהלת הקהילה.

בברכה,

שירי אביזוהר שטייףפרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 11 לפרסום 30.11

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן