פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 30.12.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 30.12.2020 בשעה 20:30 בזום

נוכחות: לילי פודין, רון קושניר, רלי אדלשטיין, אור זמיר, אביב מן, שירי אביזוהר שטייף, הדס ברקוביץ’, מאיר ישראל.

חסרים: ניר מילר

רשמה: שירי אביזוהר שטייף

נושאים והחלטות:

  1. תחזית תקציבית ל-2021

אביב אור ורלי הציגו את תכנית התקציב ל-2021.

עיקרי הדברים:

  • בגיל הרך צפוי קיטון בהכנסות עקב שינוי התמחור של הגנים שנכנס לתוקף בשנה”ל שעברה (2019-2020) וגידול בהוצאות עבודה עקב התגבורים שנעשו בגן בוגר על מנת להיערך לגן גדול (34+2 ילדי שילוב).

  • בחינוך החברתי צפוי גידול בהוצאות הסבסוד עקב גידול מספר המשתתפות והמשתתפים במערכת.

  1. שינוי קייטרינג

על מנת להתמודד עם הקיטון בהכנסות בגיל הרך והגידול בהוצאות בחינוך החברתי הוחלט בהנהלת החינוך על שינוי בקייטרינג של המערכות.

נערכו 2 סבבי טעימות של קייטרינג אחר, ונראה שיש שביעות רצון מהאוכל.

בשבועיים הקרובים נעבור לעבוד עם קייטרינג ‘מבושלת’.

רון תמשיך ללוות את נושא התזונה כנציגת ועדת חינוך, והיא והמנהלות ימשיכו לקדם את שיתוף הפעולה עם המועצה לשיפור התזונה הכוללת בשתי המערכות.

  1. ביטול סבסוד הקייטרינג

ביטול סבסוד הקייטרינג בחינוך החברתי אושר זה מכבר בוועדה.

עם זאת השנה הינה שנה קשה כלכלית על משקי הבית בקיבוץ, והועדה קשובה ורגישה לנושא זה.

החלטה – ביטול הסבסוד יידחה בשלב זה עד הרבעון השני של 2021, ואז יובא הנושא שוב לדיון בוועדה.

  1. שילוב ילדי הדמוקרטי בשעה מאוחרת בבתי הילדים וההשפעה על ארוחת הצהריים

עלה לדיון נושא ארוחת הצהריים של ילדי וילדות הדמוקרטי, אשר משתלבים מאוחר בבתי הילדים מאחר והלימודים בדמוקרטי מסתיימים מאוחר משמעותית מבשריד ובגניגר.

אור שיתפה כי ב’שחף’ הילדים והילדות אוכלים, אם כי בחופזה, ומצטרפים לעשייה.

אך ברקפת, הילדות והילדים מדלגות על האוכל כדי לא להפסיד זמן משחק עם חברותיהן וחבריהן.

עלו כמה הצעות אפשריות –

  • להושיב אותם ואותן לאכול במקום אחר, לפני ההגעה לבית הילדים.

  • לבטל את התשלום על האוכל ושההורים ידאגו לכריכים, אותם יאכלו בהסעה.

משימות – אור ורון ישבו יחד ויערכו חשיבה יותר מעמיקה על פתרונות אפשריים. אח”כ יערכו בדיקה למול ההורים הרלונטיים מה החלופה המועדפת.

בברכה,

שירי אביזוהר שטייףפרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 13 לפרסום 30.12

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן