פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 4/2/19

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 4.2.19 בשעה 20:00 במזכירות

נוכחים: ניצן קולונימוס, נעמה אלג׳ם, הדס ברקוביץ׳, תאיר גל אור חגולי, רלי אדלשטיין, אביב מן.
רשמה: אורה פלד נקש

מוזמנת: שירי שטייף לנושא תמ״ת

נושאים והחלטות:

1. תהליך רישוי למשרד התמ״ת לידה עד 3
שירי שטייף הציגה את עבודת ההכנה שנעשתה בצוות המצומצם (רלי, אביב, שירי ואורה).
הצוות נפגש פעמיים, אסף מידע ובדק משמעויות ונתונים כלכליים לגבי המעבר למסגרת התמ״ת אל מול התמחיר הנוכחי של הגנים שמושפעים מהמעבר (בית תינוקות, פעוטון צעיר, פעוטון בוגר).
בגלל מורכבות הנושא, יש סימני שאלה לגבי האופן בו נכון לקדם את התהליך.
החלטות:
1. שנת הלימודים תש״פ תיפתח כאשר הגנים הרלוונטיים שלנו פועלים במסגרת התמ״ת. כל לוחות הזמנים והתהליכים המשיקים במערכת נגזרים מהנחת העבודה הזו
2. הצוות המצומצם נדרש להכין תכנית מסודרת לשיתוף הקהילה ובחירת גורם מלווה לתהליך (ייעוץ חינוכי קהילתי) [באחריות אביב- לא נקבע מועד יעד]
3. הצוות המצומצם יכין הצעה לוועדה בנושא תמחיר מעודכן ללא סבסוד צולב של הגנים הרלוונטיים באמצעות שכ״ל של גני משרד החינוך

2. קידום בריאות במערכת
בהמשך לדיון בישיבה בנובמבר 2018, ולהמשך מהלך הגברת מודעות לחשיבות שמירה על תכנית החיסונים, הוועדה מבקשת לקדם סעיף הצהרתי בנושא שמירה על התחסנות בחוזה של המערכת עם ההורים. הנושא מורכב, בעל היבטים כמו סודיות רפואיות וחירות הפרט, כך שצריך לוודא שהמערכת פועלת באופן מסודר בנושא כדי לא לחשוף את המערכת לסיכונים מיותרים. בנוסף, יש תהליכי חקיקה במדינה לצד צורך קהילתי לנקוט בפעולה.
החלטה:
יש לבדוק את הנושא עם הייעוץ המשפטי ולעדכן את החוזה בהתאם [באחריות רלי ואביב]. הוועדה תעודכן בסטטוס, כשהמטרה היא שהחוזים לשנה״ל תש״פ יכללו את הסעיף האמור.

3. מעגלי שיח
רקע: לפני שנה קיימנו תהליך קהילתי משמעותי של שיתוף ציבור ושיח רחב. חלק מצוותי העבודה שקמו בעקבות התהליך פעילים וחלק עוד לא.
צוות תקשורת בהובלת גלי ונעמה נפגשו עם תאיר על מנת לקדם אירוע מעגלי השיח נוסף, לפי שכבות הגיל במערכת. יש חשיבות להנחייה המקצועית של המכללה לגישור (מהמועצה), בדומה לאופן בו התקיימו המעגלים בשנה שעברה.
החלטות:
1. האירוע יתקיים לפני פסח, על מנת להיות רלוונטי לשנה״ל הקרובה. [באחריות תאיר]
2. המעגלים יכללו את החינוך החברתי והגיל הרך ויתקיימו במקביל על מנת למנף את התהליך

4. תקציב 2019
מפאת חוסר זמן לא נמסר עדכון בנושא. נמשיך לקוות לטוב.

פרוטוקול ישיבה מספר 35
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן