פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 4/3/19

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך 4.3.19 בשעה 20:00 במזכירות

נוכחים: לילי פודין, ניצן קולונימוס, נעמה אלג׳ם, הדס ברקוביץ׳, תאיר גל אור חגולי, רלי אדלשטיין, אביב מן.
רשמה: אורה פלד נקש

מוזמנת: שירי שטייף לנושא תמ״ת/תמחיר הגיל הרך

נושאים והחלטות:

1. מעגלי השיח
תאיר מסרה עדכון לוועדה לגבי התקדמות הכנת האירוע, התקיים דיון בפורמט ובתכנים הרצויים.
החלטה: לקיים בתחילת אפריל אירוע אחד של מליאה ופיצול למעגלים לפי נושאים.

2. היערכות להפעלת נשר בשנה״ל הקרובה
על רקע הגידול המשמעותי במספר הילדים הצפוי בנשר ולאור האתגרים הרבים שבהפעלת הבית במתכונת של בית ל-4 קבוצות גיל (ג׳ עד ו׳) עם צרכים שונים בכל שכבה, תאיר מבקשת לקיים תהליך מקצועי בשיתוף נציגות ציבור והורים לחשיבה על מתכונת ההפעלה המיטבית.
בדיון הקצר שקיימנו ברור שיש מספר רב של חלופות, חלקן לא ישימות במסגרת משאבי המערכת- עוד מבנה, עוד אנשי צוות, עוד תקציבים. תפקיד הצוות יהיה למקד את הדיון לצורך הבאת חלופות רלוונטיות ומתאימות לדיון והחלטה בוועדה.
החלטה: הוועדה מאשרת את הבקשה ומברכת על התהליך. לילי וניצן ייצטרפו כנציגות הוועדה לצוות. תאיר תגייס נציגות הורים לכל שכבת גיל ותכנס את הצוות. בהצלחה!
יעד לדיון והחלטה בנושא: מאי 2019.

3. תהליך רישוי למשרד התמ״ת לידה עד 3
נמסר עדכון על ההתקדמות בנושא- הטפסים הוגשו למשרד התמ״ת, והתקשורת בנושא החלה להורי החוץ במסגרת ההחתמה על חוזים לשנת הלימודים הקרובה. טרם נקבעה פגישת הורים לשיתוף במידע, בעיקר בגלל נושא התמחיר (סעיף הבא).
החלטה: יש להוציא פרסום בנושא התהליך לחברי הקיבוץ עד לתאריך 10.3. באחריות רלי ואביב.

4. תמחיר חדש לגיל הרך
רקע: בעקבות הכניסה המתוכננת לפיקוח תמ״ת בשנה״ל הקרובה (סעיף קודם), לצד ההכרה הקיימת של משרד החינוך בגן הצעיר והבוגר, נדרש עדכון לתמחיר הגנים. ההכרה של המדינה במסגרות מחייבת את מערכת החינוך לעמוד בתנאי תמחור והתנהלות חיצוניים, השונים מהנהוג כיום. השינוי המשמעותי ביותר הוא בתקרות גבייה- לא ניתן לגבות שכר לימוד ותשלומי הורים באופן בו הדבר נעשה כיום. מצד שני, ההכרה מאפשרת קבלת הטבות ברמת המערכת וברמת המשפחה (על פי מבחני הכנסה לזכאות מלידה עד 3).
שירי הציגה את ההצעה לתמחיר החדש, על סמך בדיקת היתכנות ראשונית בהתאם לנתוני השנה שעברה. מטרת התמחור החדש היא לכנס אותנו לעמידה בתקרות הגבייה, תוך מעבר להתנהלות כלכלית מאוזנת של כל גן בנפרד, ללא ״סבסוד צולב״ בין הגנים השונים.
המשמעות הראשונית אותה אנו צופים היא ירידה במקורות המערכת, עקב הוזלת מחירים והקטנת הגבייה. קיימנו דיון במשמעויות ההצעה, וביכולת הכלכלית לעמוד בתקציבים נמוכים יותר לחלק מהגנים. המשמעות החינוכית עשויה להיות הגדלת מספרי הילדים בגנים מסויימים, על מנת לאזן אותם תקציבית. בכל מקרה, הכוונה היא לעמוד בתקן (יחס נשות צוות לילדים) המומלץ על פי התנועה הקיבוצית.
הדילמה שעל הפרק- כיצד ניתן להמשיך ולקיים חינוך איכותי במסורת הקיבוצית במסגרת סד אילוצים תקציביים חדשים? בנוסף, נשאלת השאלה- האם עומדת לנו הזכות להתעלם מהמהלך לחלוטין, תחת ההנחה ש״מה שהיה הוא שיהיה בחינוך הקיבוצי״ ולחכות שיתקבל מידע קונקרטי יותר שיאפשר תמחור מדויק יותר של תקרות הגבייה.
החלטה: בהתאם להחלטת הוועדה הקודמת הקובעת שאנחנו מתקדמים לתהליך כניסה לתמ״ת, לא ניתן להתעלם מהפער בנושא התמחיר. אי לכך, אביב ורלי יובילו תהליך בחינה של ההצעה הראשונית שהוצגה לשינוי הניהול הכלכלי של הגנים כיחידות עצמאיות, תוך התייחסות למשמעויות החינוכיות שלה. יש להביא את הנושא לאישור בוועדה, כאשר הכוונה היא לקיים הליך שינוי מדורג לאורך מספר שנים. נושא שכר הלימוד המותר דורש המשך בדיקה מול התנועה הקיבוצית.חיונך פרוטוקול ישיבה מספר 36

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן